Per Arvid Erga

Per Arvid Erga

Lisens nr.: 5036
Antall seire: 668
Antall starter: 6 532
Totalt inntjent: kr 13 969 791
Tlf.nr.: 94613604(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre