Montéserier 2022

04.02.2022

Det kjøres to serier i forbindelse med alle Montéløp som ris på Forus Travbane i 2022. En for trenere og en for ryttere.

I Bondekompaniet Sandnes Trenerserie vil de tre trenerne med mest poeng få en hel palle med valgfritt* kraftfor sponset av Bondekompaniet Sandnes.

I Melums Rytterserie vil de tre rytterne med mest poeng bli premiert.

Bondekompaniet Sandnes Trenerserie:

Gjennom året sanker treneren poeng, uavhening av lisens. Trenerserien omfatter samtlige montéløp på Forus Travbane i 2022, både for kaldblods og varmblods.

Poengskalaensom benyttes: 19 - 14 - 11 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 -1. Diskalifisert, distansert eller brutt løp gir 1 poeng. Strøket hest gir ikke poeng.

Poeng beregnes på grunnlag av gjeldende premielister ved løpsdagens utløp - eventuelle korrigeringer av resultatet etter dette vil ikke få en innvirkning på tildelte poeng i Trenerserien 2022.

De tre som får flest poeng blir premiert med en pall kraftfor fra Bondekompaniet Sandnes. Treneren kan velge mellom Champion Energi, Oppdrett eller Komplett.

 

(Poeng pr. 17.11, 12 kjørte løp)

 

Trener: Sum poeng:
Ove Bærheim 89
Geir Gudmestad 47
Gaut Bjønnum 42
John Chr. Samuelsen 34
Bernt Øksnevad 34
Jone Svendsen 34
Irene Helland 33
Kjell Løvdal 28
Torleif Sør-Reime 26
Enok Antonsen 26
Jarle Eriksen 26
Geir Arne Eriksen 21
Siv Kristine S. Ørseng 20
Ole Evanger 19
Finn Arne Bakkeberg 19
Geir Stangeland 19
Gaute Lura 19
Kåre Joa Ravndal 18
Kristin Stokkedal 15
Harry Tharaldsen 14
Stian Svendsen 14
Annette N. Hoem 11
Rikki Aanonsen 11
Harald A. Leknes 11
Elin Gumpen 11
Nina Marie E. Vold 11
Tore Håvardstun 11
Helene Forberg 11
Birte G.A. Larsen 9
Tor Espedal 9
Jim B. Kartevoll 9
Odd Arne Sagholen 8
Lars Inge Birkeland 8
John Olav Jensen 8
Ane E. Wiers 8
Evy Anita Nordbustad 7
Bente Vågenes 7
Frode Grindheim 7
Karin Hauge 7
Tom Erga 6
Arild Salte 6
Merete Tornes 1
Martin Soma 1
Victoria Steine 1
Kari Anne Knutsen 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELUMS RYTTERSERIE

Gjennom årets sanker ryttere poeng i samtlige Montéløp på Forus Travbane i 2022. 

Poengskalaensom benyttes: 19 - 14 - 11 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 -1. Diskalifisert, distansert eller brutt løp gir 1 poeng. Strøket hest gir ikke poeng. 100 kr i bot = - 1 poeng.

Poeng beregnes på grunnlag av gjeldende premielister ved løpsdagens utløp - eventuelle korrigeringer av resultatet etter dette vil ikke få en innvirkning på tildelte poeng i Rytterserien 2022.

De tre som får flest poeng blir premiert.

(poeng pr. 17.11, etter 12 ridde løp)

 

Rytter: Sum poeng:
Charlotte Svendsen 134
Malin Vold 83
Martine Finsand 79
Julie M. Eikås 55
Malin Berås 49
Helene Kolle 41
Linda E. Larsen 40
Karin Hauge 39
Brit Lea 33
Hege Kristin Høyland 31
Beate Barka 24
Line Barane 20
Camilla Fidje 19
Andrea Sandvik 13
Caroline L.B. Morken 11
Anita V. Hagmann 9
Elisabeth Storetvedt 9
Malin C. Stokke 9
Iselin T. Dyrstad 8
Ane E Wiers 8
Josefine Eilertsen 7
Helene Forberg 3
Victoria Steine 1
Stine Lode 0