Montéserier 2022

04.02.2022

Det kjøres to serier i forbindelse med alle Montéløp som ris på Forus Travbane i 2022. En for trenere og en for ryttere.

I Bondekompaniet Sandnes Trenerserie vil de tre trenerne med mest poeng få en hel palle med valgfritt* kraftfor sponset av Bondekompaniet Sandnes.

I Melums Rytterserie vil de tre rytterne med mest poeng bli premiert.

Bondekompaniet Sandnes Trenerserie:

Gjennom året sanker treneren poeng, uavhening av lisens. Trenerserien omfatter samtlige montéløp på Forus Travbane i 2022, både for kaldblods og varmblods.

Poengskalaensom benyttes: 19 - 14 - 11 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 -1. Diskalifisert, distansert eller brutt løp gir 1 poeng. Strøket hest gir ikke poeng.

Poeng beregnes på grunnlag av gjeldende premielister ved løpsdagens utløp - eventuelle korrigeringer av resultatet etter dette vil ikke få en innvirkning på tildelte poeng i Trenerserien 2022.

De tre som får flest poeng blir premiert med en pall kraftfor fra Bondekompaniet Sandnes. Treneren kan velge mellom Champion Energi, Oppdrett eller Komplett.

 

(Poeng pr. 08.06)

 

Trener: Sum poeng:
Ove Bærheim 66
Geir Gudmestad 47
John Chr. Samuelsen 34
Bernt Øksnevad 34
Torleif Sør-Reime 26
Jone Svendsen 23
Siv Kristine S. Ørseng 20
Finn Arne Bakkeberg 19
Geir Stangeland 19
Harry Tharaldsen 14
Gaut Bjønnum 14
Enok Antonsen 14
Annette N. Hoem 11
Rikki Aanonsen 11
Harald A. Leknes 11
Elin Gumpen 11
Tore Håvardstun 11
Kjell Løvdal 9
Kåre Joa Ravndal 9
Odd Arne Sagholen 8
Lars Inge Birkeland 8
Evy Anita Nordbustad 7
Bente Vågenes 7
Frode Grindheim 7
Tom Erga 6
Arild Salte 6
Merete Tornes 1
Victoria Steine 1
Kari Anne Knutsen 1

 

 

 

 

 

 

MELUMS RYTTERSERIE

Gjennom årets sanker ryttere poeng i samtlige Montéløp på Forus Travbane i 2022. 

Poengskalaensom benyttes: 19 - 14 - 11 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 -1. Diskalifisert, distansert eller brutt løp gir 1 poeng. Strøket hest gir ikke poeng. 100 kr i bot = - 1 poeng.

Poeng beregnes på grunnlag av gjeldende premielister ved løpsdagens utløp - eventuelle korrigeringer av resultatet etter dette vil ikke få en innvirkning på tildelte poeng i Rytterserien 2022.

De tre som får flest poeng blir premiert.

(poeng pr. 08.06)

 

Rytter: Sum poeng:
Charlotte Svendsen 85
Malin Vold 57
Martine Finsand 48
Helene Kolle 41
Malin Berås 30
Hege Kristin Høyland 30
Karin Hauge 26
Brit Lea 26
Julie M. Eikås 22
Line Barane 20
Beate Barka 15
Caroline L.B. Morken 11
Anita V. Hagmann 9
Iselin T. Dyrstad 8
Josefine Eilertsen 7
Andrea Sandvik 7
Victoria Steine 1
Stine Lode -1