Montéserier 2023

04.02.2022

Det kjøres to serier i forbindelse med alle Montéløp som ris på Forus Travbane i 2023. En for trenere og en for ryttere.

I Bondekompaniet Sandnes Trenerserie vil de tre trenerne med mest poeng få en hel palle med valgfritt* kraftfor sponset av Bondekompaniet Sandnes.

I Melums Rytterserie vil de tre rytterne med mest poeng bli premiert.

Bondekompaniet Sandnes Trenerserie:

Gjennom året sanker treneren poeng, uavhening av lisens. Trenerserien omfatter samtlige montéløp på Forus Travbane i 2023, både for kaldblods og varmblods.

Poengskalaensom benyttes: 19 - 14 - 11 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 -1. Diskalifisert, distansert eller brutt løp gir 1 poeng. Strøket hest gir ikke poeng.

Poeng beregnes på grunnlag av gjeldende premielister ved løpsdagens utløp - eventuelle korrigeringer av resultatet etter dette vil ikke få en innvirkning på tildelte poeng i Trenerserien 2023.

De tre som får flest poeng blir premiert med en pall kraftfor fra Bondekompaniet Sandnes. Treneren kan velge mellom Champion Energi, Oppdrett eller Komplett.

Rytter: Sum poeng:
Charlotte Svendsen 97
Hege Kristin Høyland 92
Julie M. Eikås 92
Ronja Good 74
Helene Kolle 49
Malin Vold 43
Karin Hauge 33
Malin C. Stokke 25
Martine Finsand 25
Malin Berås 24
Martine Søvik 19
Benedicte Bjørnstad 19
Victoria Steine 15
Line Barane 14
Elisabeth Storetvedt 11
Linda E. Larsen 9
Andrea Sandvik 9
Ida Skjæveland 7
Maja Kanstad 6
Hedda Edvardsen 5
Carina B. Helgesen 5
Ane E Wiers 1

 

(Poeng pr. 01.09, 9 ridde løp)

Trener: Sum poeng:
Kenneth Handeland 63
Gunnleif Reinertsen 57
Stian Svendsen 56
Kjell Løvdal 47
Stein Lode 43
John Chr. Samuelsen 42
Karin Hauge 37
Tom Erga 25
Katrine Samuelsen 20
Martine Søvik 19
Ellen Ydstebø 18
Ove Bærheim 18
Henning Skeie 17
Jarle Eriksen 17
Jon Sunde 16
Kjetil Wassberg 14
Jenny Thygesen 14
Malin Berås 14
Anja Tharaldsen 14
Irene Helland 13
Harald Inge Hagen 13
Birte G.A. Larsen 11
Johan K. Eriksen 11
Ove Rasmussen 9
Jens Ree 9
Jan Erik Landaas 8
Trond Olav Salte 8
Ane E. Wiers 8
Geir Gudmestad 8
Andrea Sandvik 7
Kåre Refsland 7
Tore Håvardstun 6
Leiv Larsen 5
Andreas Friestad 4
Geir Arne Eriksen 1
Kari Anne Knutsen 1
Tonje Karlsen 1
Tormod Gudmestad 1

  

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELUMS RYTTERSERIE

Gjennom årets sanker ryttere poeng i samtlige Montéløp på Forus Travbane i 2023. 

Poengskalaensom benyttes: 19 - 14 - 11 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 -1. Diskalifisert, distansert eller brutt løp gir 1 poeng. Strøket hest gir ikke poeng. 100 kr i bot = - 1 poeng.

Poeng beregnes på grunnlag av gjeldende premielister ved løpsdagens utløp - eventuelle korrigeringer av resultatet etter dette vil ikke få en innvirkning på tildelte poeng i Rytterserien 2023.

De tre som får flest poeng blir premiert.

(poeng pr. 01.09, etter 9 ridde løp)