Montéserier 2023

04.02.2022

Det kjøres to serier i forbindelse med alle Montéløp som ris på Forus Travbane i 2023. En for trenere og en for ryttere.

I Bondekompaniet Sandnes Trenerserie vil de tre trenerne med mest poeng få en hel palle med valgfritt* kraftfor sponset av Bondekompaniet Sandnes.

I Melums Rytterserie vil de tre rytterne med mest poeng bli premiert.

Bondekompaniet Sandnes Trenerserie:

Gjennom året sanker treneren poeng, uavhening av lisens. Trenerserien omfatter samtlige montéløp på Forus Travbane i 2023, både for kaldblods og varmblods.

Poengskalaensom benyttes: 19 - 14 - 11 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 -1. Diskalifisert, distansert eller brutt løp gir 1 poeng. Strøket hest gir ikke poeng.

Poeng beregnes på grunnlag av gjeldende premielister ved løpsdagens utløp - eventuelle korrigeringer av resultatet etter dette vil ikke få en innvirkning på tildelte poeng i Trenerserien 2023.

De tre som får flest poeng blir premiert med en pall kraftfor fra Bondekompaniet Sandnes. Treneren kan velge mellom Champion Energi, Oppdrett eller Komplett.

 

(Poeng pr. 15.05, 4 ridde løp)

BONDEKOMPANIET SANDNES TRENERSERIE
Etter fire ridde løp:  
Trener: Sum poeng:
Stein Lode 27
John Chr. Samuelsen 26
Stian Svendsen 26
Kjell Løvdal 25
Gunnleif Reinertsen 19
Martine Søvik 19
Tom Erga 17
Kjetil Wassberg 14
Jenny Thygesen 14
Kenneth Handeland 14
Karin Hauge 13
Irene Helland 12
Henning Skeie 11
Birte G.A. Larsen 11
Ove Bærheim 9
Ove Rasmussen 9
Jan Erik Landaas 8
Jarle Eriksen 8
Trond Olav Salte 8
Ane E. Wiers 8
Andrea Sandvik 7
Katrine Samuelsen 6
Leiv Larsen 5
Geir Arne Eriksen 1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELUMS RYTTERSERIE

Gjennom årets sanker ryttere poeng i samtlige Montéløp på Forus Travbane i 2023. 

Poengskalaensom benyttes: 19 - 14 - 11 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 -1. Diskalifisert, distansert eller brutt løp gir 1 poeng. Strøket hest gir ikke poeng. 100 kr i bot = - 1 poeng.

Poeng beregnes på grunnlag av gjeldende premielister ved løpsdagens utløp - eventuelle korrigeringer av resultatet etter dette vil ikke få en innvirkning på tildelte poeng i Rytterserien 2023.

De tre som får flest poeng blir premiert.

(poeng pr. 15.05, etter 4 ridde løp)

 

MELUMS RYTTERSERIE  
Poeng etter fire ridde løp  
Rytter: Sum poeng:
Charlotte Svendsen 41
Hege Kristin Høyland 37
Helene Kolle 35
Julie M. Eikås 28
Ronja Good 26
Malin C. Stokke 25
Malin Vold 21
Martine Søvik 19
Benedicte Bjørnstad 11
Elisabeth Storetvedt 11
Victoria Steine 11
Malin Berås 9
Linda E. Larsen 8
Karin Hauge 8
Andrea Sandvik 7
Maja Kanstad 6
Hedda Edvardsen 5
Line Barane 1