TIL START!

Til start er et prosjekt som drives av Rogaland Travforbund. Det er et prosjekt som er satt i gang for å høyne startprosenten blant våre unghester, og få flere klare til start!

Prosjektet starter på høsten når unghestene er 1-år. Det blir samlinger i banen med blant annet veterinær og smed, og vanlige treningssamlinger hvor en øver på å kjøre sammen med andre i banen. Det føres treningslogg for hestene, og det er regelmessige samlinger.

Et stort antall er med på Forus Travbane og det er svært populært. 

Følg gjerne med på FACEBOOK gruppen: "TIL START I ROGALAND", her legges ut bilder og informasjon fortløpende!

 

Planlagte samlinger i 2023:

07.01 Treningssamling

04.02 Treningssamling

04.03 Treningssamling

22.04 Storsamling 2021-årgang

23.04 Storsamling 2022-årgang

06.05 Treningssamling

03.06 Treningssamling - UTGÅR!

04.11 Storsamling 2021-årgang

05.11 Storsamling 2022-årgang

02.12 Treningssamling

 

 

 

Ragnhild Tjaum   Rogaland Travforbund               48036585  ratjaum@hotmail.com
Gunnar Gjerstad   Treningsveileder                 40288252 Gunnar.Gjerstad@nhest.no
                             
Trygve  Bjørge   Veileder fóring                 95810093 trygve.bjorge@felleskjopet.no
Jan Arne Hagen   Veterinær                    
Knut Olav Dahl     Prosjektansvarlig                 97188130 knut.olav.dahl@travsport.no

 

 

TIL START!

Deltagerliste alle årganger

Deltagerliste for hester født 2013 kan lastes ned her Deltagerliste for hester født 2014 kan lastes ned her Deltagerliste for hester født 2015 kan...  Les mer