TIL START!

Til start er et prosjekt som drives av Rogaland Travforbund. Det er et prosjekt som er satt i gang for å høyne startprosenten blant våre unghester, og få flere klare til start!

Prosjektet starter på høsten når unghestene er 1-år. Det blir samlinger i banen med blant annet veterinær og smed, og vanlige treningssamlinger hvor en øver på å kjøre sammen med andre i banen. Det føres treningslogg for hestene, og det er regelmessige samlinger.

Et stort antall er med på Forus Travbane og det er svært populært. 

Følg gjerne med på FACEBOOK gruppen: "TIL START I ROGALAND", her legges ut bilder og informasjon fortløpende!

 

Planlagte samlinger i 2024:

03.02 Treningssamling

02.03 Treningssamling

14.04  Storsamling 2022-årgang

14.04 Storsamling 2023-årgang

11.05 Treningssamling - UTGÅR- Rutineløp kl. 12.00

 

01.11 Storsamling 2022-årgang 

02.11 Storsamling 2023-årgang

14.12 Treningssamling

 

 

 

Ragnhild Tjaum   Rogaland Travforbund               48036585  ratjaum@hotmail.com
Gunnar Gjerstad   Treningsveileder                
 
                             
Trygve  Bjørge   Veileder fóring                
 
Jan Arne Hagen   Veterinær                    
Tron Gravdal     Prosjektansvarlig