Banepreparering

15.10.2015

Når kan banen forventes tilnærmet løpspreparert?

Banen prepareres hele tiden, men kan ikke forventes preparert tilnærmet lik en løpsdag til en hver tid.

Her er en oversikt over når en kan forvente at banen er tilnærmet løpspreparert:

Under  "Sport" - "Banepreparering"