Rune Wiig

Rune Wiig

Lisens nr.: 5732
Antall seire: 3 521
Antall starter: 20 230
Totalt inntjent: kr 109 649 112
Tlf.nr.: 91878056(M) / 51481615(F)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Sponsor
Sponsor: http://www.leikvoll.no/