Geir Gudmestad

Geir Gudmestad

Lisens nr.: 5112
Antall seire: 709
Antall starter: 6 560
Totalt inntjent: kr 24 261 490
Tlf.nr.: 976 22 364(M) / 51487103(F)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Sponsor
Sponsor: https://www.bfgoodrich.no/