Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 21082019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 53868600 34591900 19276700 1502 877 625 10404 6117 4287
Kaldblod Import 191000 142000 49000 3 2 1 26 20 6
Kaldblod utlreg 579000 394500 184500 76 46 30 166 77 89
Kaldblod Totalt 54638600 35128400 19510200 1581 925 656 10596 6214 4382
Varmblod Helnorsk 50373550 31468650 18904900 1328 757 571 8540 4908 3632
Varmblod Import 16029300 11261750 4767550 417 269 148 2734 1781 953
Varmblod utlreg 11724500 8957000 2767500 431 296 135 860 584 276
Varmblod Totalt 78127350 51687400 26439950 2176 1322 854 12134 7273 4861
Hester Totalt 132765950 86815800 45950150 3757 2247 1510 22730 13487 9243
Antall løp i året
kaldblod: 1057 herav auto: 380
varmblod: 1278 herav auto: 1004

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 21082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2521000 1363500 1157500 110 51 59 349 194 155
Kaldblod Totalt 2521000 1363500 1157500 110 51 59 349 194 155
Varmblod Helnorsk 6379500 3594000 2785500 176 91 85 663 338 325
Varmblod Import 196000 72000 124000 12 5 7 29 14 15
Varmblod utlreg 112000 50000 62000 7 5 2 15 7 8
Varmblod Totalt 6687500 3716000 2971500 195 101 94 707 359 348
Hester Totalt 9208500 5079500 4129000 305 152 153 1056 553 503

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 21082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7371250 4392250 2979000 221 114 107 1285 670 615
Kaldblod utlreg 45500 28000 17500 8 3 5 16 4 12
Kaldblod Totalt 7416750 4420250 2996500 229 117 112 1301 674 627
Varmblod Helnorsk 10002600 6147600 3855000 224 125 99 1350 740 610
Varmblod Import 1810500 1152500 658000 34 20 14 170 100 70
Varmblod utlreg 1419500 1090500 329000 66 42 24 134 89 45
Varmblod Totalt 13232600 8390600 4842000 324 187 137 1654 929 725
Hester Totalt 20649350 12810850 7838500 553 304 249 2955 1603 1352

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 21082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8305600 5003600 3302000 215 121 94 1621 891 730
Kaldblod Import 86000 86000 0 1 1 0 14 14 0
Kaldblod utlreg 49000 33500 15500 9 3 6 20 10 10
Kaldblod Totalt 8440600 5123100 3317500 225 125 100 1655 915 740
Varmblod Helnorsk 12035900 6520400 5515500 294 153 141 2113 1068 1045
Varmblod Import 3212500 2162000 1050500 67 40 27 458 277 181
Varmblod utlreg 4632000 4325000 307000 93 64 29 169 111 58
Varmblod Totalt 19880400 13007400 6873000 454 257 197 2740 1456 1284
Hester Totalt 28321000 18130500 10190500 679 382 297 4395 2371 2024

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 21082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10443950 6938700 3505250 224 137 87 1789 1037 752
Kaldblod utlreg 97500 53000 44500 16 8 8 41 14 27
Kaldblod Totalt 10541450 6991700 3549750 240 145 95 1830 1051 779
Varmblod Helnorsk 9676650 5817050 3859600 220 116 104 1634 913 721
Varmblod Import 3318750 1842250 1476500 78 50 28 555 334 221
Varmblod utlreg 2252000 1548000 704000 73 42 31 144 84 60
Varmblod Totalt 15247400 9207300 6040100 371 208 163 2333 1331 1002
Hester Totalt 25788850 16199000 9589850 611 353 258 4163 2382 1781

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 21082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7182050 4466200 2715850 210 122 88 1531 820 711
Kaldblod utlreg 87000 26000 61000 10 5 5 35 9 26
Kaldblod Totalt 7269050 4492200 2776850 220 127 93 1566 829 737
Varmblod Helnorsk 5122450 3609750 1512700 160 101 59 1204 733 471
Varmblod Import 3110750 2465500 645250 89 56 33 575 362 213
Varmblod utlreg 754500 604500 150000 67 44 23 142 93 49
Varmblod Totalt 8987700 6679750 2307950 316 201 115 1921 1188 733
Hester Totalt 16256750 11171950 5084800 536 328 208 3487 2017 1470

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 21082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5600150 3243300 2356850 162 95 67 1237 734 503
Kaldblod utlreg 20000 15000 5000 8 7 1 10 9 1
Kaldblod Totalt 5620150 3258300 2361850 170 102 68 1247 743 504
Varmblod Helnorsk 3481900 2586550 895350 118 75 43 769 511 258
Varmblod Import 2292700 1850000 442700 54 35 19 476 326 150
Varmblod utlreg 1497500 445500 1052000 55 39 16 101 71 30
Varmblod Totalt 7272100 4882050 2390050 227 149 78 1346 908 438
Hester Totalt 12892250 8140350 4751900 397 251 146 2593 1651 942

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 21082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5999950 4584100 1415850 137 82 55 1081 687 394
Kaldblod utlreg 87500 49500 38000 7 5 2 20 12 8
Kaldblod Totalt 6087450 4633600 1453850 144 87 57 1101 699 402
Varmblod Helnorsk 2339000 1993500 345500 72 47 25 448 313 135
Varmblod Import 1283500 1021500 262000 35 25 10 217 166 51
Varmblod utlreg 565000 479000 86000 33 29 4 73 63 10
Varmblod Totalt 4187500 3494000 693500 140 101 39 738 542 196
Hester Totalt 10274950 8127600 2147350 284 188 96 1839 1241 598

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 21082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2826400 2235200 591200 91 61 30 711 499 212
Kaldblod Import 49000 0 49000 1 0 1 6 0 6
Kaldblod utlreg 91000 91000 0 9 7 2 13 9 4
Kaldblod Totalt 2966400 2326200 640200 101 68 33 730 508 222
Varmblod Helnorsk 587300 523300 64000 33 26 7 193 163 30
Varmblod Import 381000 322000 59000 27 20 7 141 105 36
Varmblod utlreg 319000 241500 77500 23 17 6 50 34 16
Varmblod Totalt 1287300 1086800 200500 83 63 20 384 302 82
Hester Totalt 4253700 3413000 840700 184 131 53 1114 810 304

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 21082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1378850 997350 381500 61 40 21 450 320 130
Kaldblod utlreg 84500 81500 3000 6 5 1 8 7 1
Kaldblod Totalt 1463350 1078850 384500 67 45 22 458 327 131
Varmblod Helnorsk 660750 599500 61250 28 21 7 142 110 32
Varmblod Import 178000 178000 0 10 9 1 49 47 2
Varmblod utlreg 55000 55000 0 8 8 0 14 14 0
Varmblod Totalt 893750 832500 61250 46 38 8 205 171 34
Hester Totalt 2357100 1911350 445750 113 83 30 663 498 165

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 21082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1606500 813500 793000 37 26 11 192 137 55
Kaldblod utlreg 10000 10000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1616500 823500 793000 39 28 11 194 139 55
Varmblod Helnorsk 87500 77000 10500 3 2 1 24 19 5
Varmblod Import 245600 196000 49600 11 9 2 64 50 14
Varmblod utlreg 118000 118000 0 6 6 0 18 18 0
Varmblod Totalt 451100 391000 60100 20 17 3 106 87 19
Hester Totalt 2067600 1214500 853100 59 45 14 300 226 74

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 21082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 72200 68200 4000 14 11 3 55 47 8
Kaldblod Totalt 72200 68200 4000 14 11 3 55 47 8
Hester Totalt 72200 68200 4000 14 11 3 55 47 8

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 21082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 470700 396000 74700 15 12 3 88 66 22
Kaldblod Import 56000 56000 0 1 1 0 6 6 0
Kaldblod Totalt 526700 452000 74700 16 13 3 94 72 22
Hester Totalt 526700 452000 74700 16 13 3 94 72 22

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 21082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 90000 90000 0 5 5 0 15 15 0
Kaldblod utlreg 7000 7000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 97000 97000 0 6 6 0 16 16 0
Hester Totalt 97000 97000 0 6 6 0 16 16 0