Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 24052019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 32649600 21112400 11537200 1279 760 519 6384 3741 2643
Kaldblod Import 118000 69000 49000 3 2 1 16 11 5
Kaldblod utlreg 380000 266500 113500 60 34 26 104 50 54
Kaldblod Totalt 33147600 21447900 11699700 1342 796 546 6504 3802 2702
Varmblod Helnorsk 27851800 17173400 10678400 1116 641 475 5107 2939 2168
Varmblod Import 9341300 6239250 3102050 363 234 129 1768 1123 645
Varmblod utlreg 3467500 2853000 614500 259 171 88 528 349 179
Varmblod Totalt 40660600 26265650 14394950 1738 1046 692 7403 4411 2992
Hester Totalt 73808200 47713550 26094650 3080 1842 1238 13907 8213 5694
Antall løp i året
kaldblod: 649 herav auto: 240
varmblod: 781 herav auto: 626

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 24052019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 386500 197000 189500 32 15 17 61 32 29
Kaldblod Totalt 386500 197000 189500 32 15 17 61 32 29
Varmblod Helnorsk 1772000 1108500 663500 87 45 42 176 93 83
Varmblod Import 14000 8000 6000 4 2 2 6 4 2
Varmblod utlreg 60000 41000 19000 3 2 1 6 3 3
Varmblod Totalt 1846000 1157500 688500 94 49 45 188 100 88
Hester Totalt 2232500 1354500 878000 126 64 62 249 132 117

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 24052019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4299000 2724500 1574500 179 93 86 718 389 329
Kaldblod utlreg 35500 25000 10500 6 2 4 11 3 8
Kaldblod Totalt 4334500 2749500 1585000 185 95 90 729 392 337
Varmblod Helnorsk 4953600 2796600 2157000 180 101 79 727 399 328
Varmblod Import 712000 446500 265500 21 13 8 78 46 32
Varmblod utlreg 433500 330000 103500 33 20 13 76 49 27
Varmblod Totalt 6099100 3573100 2526000 234 134 100 881 494 387
Hester Totalt 10433600 6322600 4111000 419 229 190 1610 886 724

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 24052019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5278600 3205600 2073000 194 110 84 998 560 438
Kaldblod Import 45000 45000 0 1 1 0 7 7 0
Kaldblod utlreg 30000 22000 8000 8 3 5 12 6 6
Kaldblod Totalt 5353600 3272600 2081000 203 114 89 1017 573 444
Varmblod Helnorsk 7575400 4104900 3470500 268 140 128 1322 661 661
Varmblod Import 1709000 1005000 704000 62 36 26 277 156 121
Varmblod utlreg 936500 779500 157000 53 35 18 97 61 36
Varmblod Totalt 10220900 5889400 4331500 383 211 172 1696 878 818
Hester Totalt 15574500 9162000 6412500 586 325 261 2713 1451 1262

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 24052019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6977950 4743950 2234000 210 129 81 1138 654 484
Kaldblod utlreg 59000 44000 15000 14 7 7 27 13 14
Kaldblod Totalt 7036950 4787950 2249000 224 136 88 1165 667 498
Varmblod Helnorsk 6076150 3728550 2347600 205 110 95 1046 586 460
Varmblod Import 2139250 1119750 1019500 71 45 26 357 215 142
Varmblod utlreg 559000 437500 121500 42 24 18 78 41 37
Varmblod Totalt 8774400 5285800 3488600 318 179 139 1481 842 639
Hester Totalt 15811350 10073750 5737600 542 315 227 2646 1509 1137

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 24052019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4821300 2979200 1842100 193 110 83 994 528 466
Kaldblod utlreg 39000 5000 34000 8 3 5 20 4 16
Kaldblod Totalt 4860300 2984200 1876100 201 113 88 1014 532 482
Varmblod Helnorsk 3198950 2185250 1013700 147 91 56 790 487 303
Varmblod Import 1978250 1491000 487250 78 48 30 377 216 161
Varmblod utlreg 491000 362500 128500 47 27 20 103 62 41
Varmblod Totalt 5668200 4038750 1629450 272 166 106 1270 765 505
Hester Totalt 10528500 7022950 3505550 473 279 194 2284 1297 987

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 24052019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3565650 1948550 1617100 151 87 64 814 466 348
Kaldblod utlreg 20000 15000 5000 6 5 1 6 5 1
Kaldblod Totalt 3585650 1963550 1622100 157 92 65 820 471 349
Varmblod Helnorsk 2256400 1562800 693600 110 71 39 527 337 190
Varmblod Import 1225200 922500 302700 50 33 17 319 218 101
Varmblod utlreg 300000 283000 17000 37 26 11 76 57 19
Varmblod Totalt 3781600 2768300 1013300 197 130 67 922 612 310
Hester Totalt 7367250 4731850 2635400 354 222 132 1742 1083 659

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 24052019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3525700 2649100 876600 120 75 45 682 426 256
Kaldblod utlreg 84000 46000 38000 6 4 2 14 7 7
Kaldblod Totalt 3609700 2695100 914600 126 79 47 696 433 263
Varmblod Helnorsk 1273000 1034500 238500 64 42 22 289 199 90
Varmblod Import 1031500 810500 221000 35 25 10 174 131 43
Varmblod utlreg 374000 339000 35000 21 18 3 43 37 6
Varmblod Totalt 2678500 2184000 494500 120 85 35 506 367 139
Hester Totalt 6288200 4879100 1409100 246 164 82 1202 800 402

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 24052019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1459400 1092200 367200 83 56 27 459 315 144
Kaldblod Import 49000 0 49000 1 0 1 5 0 5
Kaldblod utlreg 28000 28000 0 6 5 1 7 6 1
Kaldblod Totalt 1536400 1120200 416200 90 61 29 471 321 150
Varmblod Helnorsk 332800 282800 50000 32 25 7 130 106 24
Varmblod Import 221500 175000 46500 24 17 7 99 72 27
Varmblod utlreg 181500 148500 33000 13 9 4 29 19 10
Varmblod Totalt 735800 606300 129500 69 51 18 258 197 61
Hester Totalt 2272200 1726500 545700 159 112 47 729 518 211

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 24052019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 853100 602600 250500 55 36 19 283 195 88
Kaldblod utlreg 84500 81500 3000 6 5 1 7 6 1
Kaldblod Totalt 937600 684100 253500 61 41 20 290 201 89
Varmblod Helnorsk 368500 335000 33500 20 14 6 82 58 24
Varmblod Import 142000 142000 0 9 8 1 34 32 2
Varmblod utlreg 47000 47000 0 7 7 0 11 11 0
Varmblod Totalt 557500 524000 33500 36 29 7 127 101 26
Hester Totalt 1495100 1208100 287000 97 70 27 417 302 115

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 24052019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1080500 638500 442000 33 24 9 131 90 41
Kaldblod Totalt 1080500 638500 442000 33 24 9 131 90 41
Varmblod Helnorsk 45000 34500 10500 3 2 1 18 13 5
Varmblod Import 168600 119000 49600 9 7 2 47 33 14
Varmblod utlreg 85000 85000 0 3 3 0 9 9 0
Varmblod Totalt 298600 238500 60100 15 12 3 74 55 19
Hester Totalt 1379100 877000 502100 48 36 12 205 145 60

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 24052019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 48700 44700 4000 11 10 1 37 32 5
Kaldblod Totalt 48700 44700 4000 11 10 1 37 32 5
Hester Totalt 48700 44700 4000 11 10 1 37 32 5

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 24052019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 266200 199500 66700 13 10 3 56 41 15
Kaldblod Import 24000 24000 0 1 1 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 290200 223500 66700 14 11 3 60 45 15
Hester Totalt 290200 223500 66700 14 11 3 60 45 15

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 24052019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 87000 87000 0 5 5 0 13 13 0
Kaldblod Totalt 87000 87000 0 5 5 0 13 13 0
Hester Totalt 87000 87000 0 5 5 0 13 13 0