Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 24032019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 17396500 11362000 6034500 1000 597 403 3404 2021 1383
Kaldblod Import 25000 20000 5000 3 2 1 6 5 1
Kaldblod utlreg 238000 214500 23500 35 22 13 50 30 20
Kaldblod Totalt 17659500 11596500 6063000 1038 621 417 3460 2056 1404
Varmblod Helnorsk 14386300 8830000 5556300 850 493 357 2659 1550 1109
Varmblod Import 5065300 3260750 1804550 293 185 108 1001 623 378
Varmblod utlreg 2318000 1880500 437500 187 124 63 342 219 123
Varmblod Totalt 21769600 13971250 7798350 1330 802 528 4002 2392 1610
Hester Totalt 39429100 25567750 13861350 2368 1423 945 7462 4448 3014
Antall løp i året
kaldblod: 353 herav auto: 136
varmblod: 428 herav auto: 348

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 24032019 Kl. 23:30:09

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2000 0 2000 2 1 1 2 1 1
Kaldblod Totalt 2000 0 2000 2 1 1 2 1 1
Varmblod Helnorsk 125000 87000 38000 13 7 6 18 11 7
Varmblod utlreg 17000 17000 0 2 1 1 3 2 1
Varmblod Totalt 142000 104000 38000 15 8 7 21 13 8
Hester Totalt 144000 104000 40000 17 9 8 23 14 9

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 24032019 Kl. 23:30:09

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1694000 1082500 611500 115 59 56 317 176 141
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1694000 1082500 611500 116 60 56 318 177 141
Varmblod Helnorsk 2184600 1217100 967500 129 73 56 328 179 149
Varmblod Import 351500 275500 76000 13 7 6 33 19 14
Varmblod utlreg 290500 205000 85500 26 16 10 47 26 21
Varmblod Totalt 2826600 1697600 1129000 168 96 72 408 224 184
Hester Totalt 4520600 2780100 1740500 284 156 128 726 401 325

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 24032019 Kl. 23:30:09

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3063600 1813600 1250000 156 91 65 553 317 236
Kaldblod Import 14000 14000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod utlreg 18000 12000 6000 5 2 3 5 2 3
Kaldblod Totalt 3095600 1839600 1256000 162 94 68 561 322 239
Varmblod Helnorsk 4098500 2167000 1931500 219 114 105 720 359 361
Varmblod Import 934500 525000 409500 41 24 17 137 83 54
Varmblod utlreg 665500 562000 103500 36 24 12 62 41 21
Varmblod Totalt 5698500 3254000 2444500 296 162 134 919 483 436
Hester Totalt 8794100 5093600 3700500 458 256 202 1480 805 675

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 24032019 Kl. 23:30:09

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3764200 2651200 1113000 180 106 74 626 365 261
Kaldblod utlreg 45000 39000 6000 9 6 3 18 11 7
Kaldblod Totalt 3809200 2690200 1119000 189 112 77 644 376 268
Varmblod Helnorsk 3651950 2263950 1388000 176 94 82 569 324 245
Varmblod Import 1052750 569750 483000 59 36 23 194 116 78
Varmblod utlreg 464500 388500 76000 31 18 13 54 28 26
Varmblod Totalt 5169200 3222200 1947000 266 148 118 817 468 349
Hester Totalt 8978400 5912400 3066000 455 260 195 1461 844 617

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 24032019 Kl. 23:30:09

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2720300 1773700 946600 155 87 68 541 290 251
Kaldblod utlreg 6500 3000 3500 6 2 4 9 2 7
Kaldblod Totalt 2726800 1776700 950100 161 89 72 550 292 258
Varmblod Helnorsk 1899950 1274750 625200 122 76 46 444 283 161
Varmblod Import 978750 607000 371750 70 40 30 226 119 107
Varmblod utlreg 364000 257500 106500 38 24 14 78 49 29
Varmblod Totalt 3242700 2139250 1103450 230 140 90 748 451 297
Hester Totalt 5969500 3915950 2053550 391 229 162 1298 743 555

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 24032019 Kl. 23:30:09

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2143100 1199000 944100 128 74 54 462 268 194
Kaldblod utlreg 20000 15000 5000 4 3 1 4 3 1
Kaldblod Totalt 2163100 1214000 949100 132 77 55 466 271 195
Varmblod Helnorsk 1350300 932200 418100 93 59 34 293 190 103
Varmblod Import 761200 537500 223700 47 31 16 184 119 65
Varmblod utlreg 189500 179500 10000 25 18 7 50 37 13
Varmblod Totalt 2301000 1649200 651800 165 108 57 527 346 181
Hester Totalt 4464100 2863200 1600900 297 185 112 993 617 376

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 24032019 Kl. 23:30:09

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2015900 1501300 514600 98 63 35 365 231 134
Kaldblod utlreg 41000 41000 0 3 3 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 2056900 1542300 514600 101 66 35 370 236 134
Varmblod Helnorsk 644500 513500 131000 49 33 16 159 109 50
Varmblod Import 680500 490500 190000 32 23 9 127 91 36
Varmblod utlreg 172000 137000 35000 13 10 3 21 15 6
Varmblod Totalt 1497000 1141000 356000 94 66 28 307 215 92
Hester Totalt 3553900 2683300 870600 195 132 63 677 451 226

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 24032019 Kl. 23:30:09

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 784700 606200 178500 72 48 24 250 172 78
Kaldblod Import 5000 0 5000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod utlreg 23000 23000 0 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 812700 629200 183500 76 50 26 254 174 80
Varmblod Helnorsk 159500 131500 28000 28 23 5 69 54 15
Varmblod Import 112000 86000 26000 20 15 5 58 43 15
Varmblod utlreg 78000 57000 21000 10 7 3 17 11 6
Varmblod Totalt 349500 274500 75000 58 45 13 144 108 36
Hester Totalt 1162200 903700 258500 134 95 39 398 282 116

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 24032019 Kl. 23:30:09

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 495000 346000 149000 49 34 15 162 110 52
Kaldblod utlreg 84500 81500 3000 4 3 1 5 4 1
Kaldblod Totalt 579500 427500 152000 53 37 16 167 114 53
Varmblod Helnorsk 251500 233000 18500 18 12 6 47 34 13
Varmblod Import 89500 89500 0 5 5 0 17 17 0
Varmblod utlreg 20000 20000 0 4 4 0 4 4 0
Varmblod Totalt 361000 342500 18500 27 21 6 68 55 13
Hester Totalt 940500 770000 170500 80 58 22 235 169 66

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 24032019 Kl. 23:30:09

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 453000 168000 285000 25 17 8 72 49 23
Kaldblod Totalt 453000 168000 285000 25 17 8 72 49 23
Varmblod Helnorsk 20500 10000 10500 3 2 1 12 7 5
Varmblod Import 104600 80000 24600 6 4 2 25 16 9
Varmblod utlreg 57000 57000 0 2 2 0 6 6 0
Varmblod Totalt 182100 147000 35100 11 8 3 43 29 14
Hester Totalt 635100 315000 320100 36 25 11 115 78 37

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 24032019 Kl. 23:30:09

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 25500 21500 4000 9 8 1 20 16 4
Kaldblod Totalt 25500 21500 4000 9 8 1 20 16 4
Hester Totalt 25500 21500 4000 9 8 1 20 16 4

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 24032019 Kl. 23:30:09

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 168200 132000 36200 10 8 2 29 21 8
Kaldblod Import 6000 6000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 174200 138000 36200 11 9 2 31 23 8
Hester Totalt 174200 138000 36200 11 9 2 31 23 8

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 24032019 Kl. 23:30:09

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 67000 67000 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 67000 67000 0 1 1 0 5 5 0
Hester Totalt 67000 67000 0 1 1 0 5 5 0