Årsoversikt løp i Norge 2021 ALLE HESTER Pr. Dato: 22102021 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 68801500 46523250 22278250 1492 876 616 11831 7116 4715
Kaldblod Import 1331500 91500 1240000 7 3 4 52 29 23
Kaldblod utlreg 1446500 568500 878000 40 23 17 92 65 27
Kaldblod Totalt 71579500 47183250 24396250 1539 902 637 11975 7210 4765
Varmblod Helnorsk 71213750 43386000 27827750 1361 785 576 10101 5949 4152
Varmblod Import 14459500 10179500 4280000 311 211 100 2494 1664 830
Varmblod utlreg 4998500 4276000 722500 133 94 46 419 270 149
Varmblod Totalt 90671750 57841500 32830250 1805 1090 722 13014 7883 5131
Hester Totalt 162251250 105024750 57226500 3344 1992 1359 24989 15093 9896
Antall løp i året
kaldblod: 1256 herav auto: 500
varmblod: 1429 herav auto: 1121

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 22102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7479000 5071000 2408000 170 99 71 798 456 342
Kaldblod utlreg 1061000 206000 855000 16 8 8 30 18 12
Kaldblod Totalt 8540000 5277000 3263000 186 107 79 828 474 354
Varmblod Helnorsk 12642000 6184000 6458000 228 110 118 1063 521 542
Varmblod Import 668500 502000 166500 12 9 3 49 37 12
Varmblod utlreg 175000 89500 85500 8 3 5 25 8 17
Varmblod Totalt 13485500 6775500 6710000 248 122 126 1137 566 571
Hester Totalt 22025500 12052500 9973000 434 229 205 1965 1040 925

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 22102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 12014250 8360500 3653750 223 133 90 1642 989 653
Kaldblod Import 1225000 0 1225000 3 0 3 21 0 21
Kaldblod utlreg 105500 90500 15000 6 5 1 16 12 4
Kaldblod Totalt 13344750 8451000 4893750 232 138 94 1679 1001 678
Varmblod Helnorsk 20225250 11157500 9067750 294 166 128 2110 1144 966
Varmblod Import 1323500 844500 479000 30 16 14 181 88 93
Varmblod utlreg 1395000 1172500 222500 37 21 16 119 75 44
Varmblod Totalt 22943750 13174500 9769250 361 203 158 2410 1307 1103
Hester Totalt 36288500 21625500 14663000 593 341 252 4089 2308 1781

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 22102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10585500 5854000 4731500 257 128 129 1971 970 1001
Kaldblod Import 58000 58000 0 1 1 0 8 8 0
Kaldblod utlreg 237500 237500 0 7 4 3 29 24 5
Kaldblod Totalt 10881000 6149500 4731500 265 133 132 2008 1002 1006
Varmblod Helnorsk 12932750 7781500 5151250 238 128 110 2112 1166 946
Varmblod Import 3012500 1697750 1314750 54 29 25 516 241 275
Varmblod utlreg 887500 599500 288000 29 21 8 89 50 39
Varmblod Totalt 16832750 10078750 6754000 321 178 143 2717 1457 1260
Hester Totalt 27713750 16228250 11485500 586 311 275 4725 2459 2266

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 22102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10151250 6823000 3328250 203 108 95 1872 1048 824
Kaldblod utlreg 5000 5000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 10156250 6828000 3328250 204 109 95 1874 1050 824
Varmblod Helnorsk 7290750 4221250 3069500 174 97 77 1450 760 690
Varmblod Import 2271250 1693750 577500 46 32 14 369 281 88
Varmblod utlreg 413000 396000 17000 14 9 5 59 46 13
Varmblod Totalt 9975000 6311000 3664000 234 138 96 1878 1087 791
Hester Totalt 20131250 13139000 6992250 438 247 191 3752 2137 1615

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 22102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6882250 4861250 2021000 157 89 68 1352 760 592
Kaldblod Import 16500 16500 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 8000 3500 4500 5 3 2 7 4 3
Kaldblod Totalt 6906750 4881250 2025500 163 93 70 1368 773 595
Varmblod Helnorsk 6681250 4407250 2274000 168 105 63 1484 949 535
Varmblod Import 3427000 2361000 1066000 59 38 21 553 339 214
Varmblod utlreg 732000 710000 22000 18 20 5 61 47 14
Varmblod Totalt 10840250 7478250 3362000 245 163 89 2098 1335 763
Hester Totalt 17747000 12359500 5387500 408 256 159 3466 2108 1358

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 22102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7039000 5124250 1914750 141 90 51 1285 907 378
Kaldblod utlreg 29500 26000 3500 4 2 2 7 5 2
Kaldblod Totalt 7068500 5150250 1918250 145 92 53 1292 912 380
Varmblod Helnorsk 5370000 4017000 1353000 115 73 42 870 591 279
Varmblod Import 1788000 1462500 325500 47 33 14 354 278 76
Varmblod utlreg 273000 224000 49000 12 8 4 20 9 11
Varmblod Totalt 7431000 5703500 1727500 174 114 60 1244 878 366
Hester Totalt 14499500 10853750 3645750 319 206 113 2536 1790 746

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 22102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5893500 3833500 2060000 116 65 51 1109 633 476
Kaldblod Import 17000 17000 0 1 1 0 12 12 0
Kaldblod Totalt 5910500 3850500 2060000 117 66 51 1121 645 476
Varmblod Helnorsk 2483000 2115250 367750 64 44 20 440 315 125
Varmblod Import 1414750 1079000 335750 33 27 6 273 221 52
Varmblod utlreg 182000 143500 38500 8 5 3 17 6 11
Varmblod Totalt 4079750 3337750 742000 105 76 29 730 542 188
Hester Totalt 9990250 7188250 2802000 222 142 80 1851 1187 664

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 22102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3073000 2261500 811500 82 57 25 726 510 216
Kaldblod Totalt 3073000 2261500 811500 82 57 25 726 510 216
Varmblod Helnorsk 1468000 1415000 53000 34 25 9 249 209 40
Varmblod Import 256500 241500 15000 16 13 3 119 99 20
Varmblod utlreg 867500 867500 0 3 3 0 9 9 0
Varmblod Totalt 2592000 2524000 68000 53 41 12 377 317 60
Hester Totalt 5665000 4785500 879500 135 98 37 1103 827 276

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 22102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2561000 2168500 392500 60 43 17 466 357 109
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 2561000 2168500 392500 61 43 18 467 357 110
Varmblod Helnorsk 1759000 1746500 12500 30 24 6 221 203 18
Varmblod Import 57000 57000 0 6 6 0 27 27 0
Varmblod utlreg 73500 73500 0 4 4 0 20 20 0
Varmblod Totalt 1889500 1877000 12500 40 34 6 268 250 18
Hester Totalt 4450500 4045500 405000 101 77 24 735 607 128

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 22102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1776250 1464250 312000 50 37 13 393 307 86
Kaldblod Import 15000 0 15000 1 0 1 2 0 2
Kaldblod Totalt 1791250 1464250 327000 51 37 14 395 307 88
Varmblod Helnorsk 168250 161250 7000 8 7 1 43 41 2
Varmblod Import 63000 63000 0 4 4 0 20 20 0
Varmblod Totalt 231250 224250 7000 12 11 1 63 61 2
Hester Totalt 2022500 1688500 334000 63 48 15 458 368 90

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 22102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 386500 241500 145000 18 14 4 119 99 20
Kaldblod Totalt 386500 241500 145000 18 14 4 119 99 20
Varmblod Helnorsk 188500 174500 14000 7 5 2 53 44 9
Varmblod Import 80000 80000 0 3 3 0 21 21 0
Varmblod Totalt 268500 254500 14000 10 8 2 74 65 9
Hester Totalt 655000 496000 159000 28 22 6 193 164 29

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 22102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 954000 454000 500000 11 9 2 89 71 18
Kaldblod Totalt 954000 454000 500000 11 9 2 89 71 18
Varmblod Helnorsk 5000 5000 0 1 1 0 6 6 0
Varmblod Import 97500 97500 0 1 1 0 12 12 0
Varmblod Totalt 102500 102500 0 2 2 0 18 18 0
Hester Totalt 1056500 556500 500000 13 11 2 107 89 18

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 22102021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6000 6000 0 4 4 0 9 9 0
Kaldblod Totalt 6000 6000 0 4 4 0 9 9 0
Hester Totalt 6000 6000 0 4 4 0 9 9 0