Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 21102019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 74095650 46597450 27498200 1597 925 672 13203 7786 5417
Kaldblod Import 212000 163000 49000 4 3 1 33 27 6
Kaldblod utlreg 2391000 1426500 964500 115 72 43 281 134 147
Kaldblod Totalt 76698650 48186950 28511700 1716 1000 716 13517 7947 5570
Varmblod Helnorsk 74677450 44477600 30199850 1401 798 603 10929 6303 4626
Varmblod Import 19753550 13965250 5788300 442 291 151 3390 2231 1159
Varmblod utlreg 12963000 9764500 3198500 475 320 155 1035 686 349
Varmblod Totalt 107394000 68207350 39186650 2318 1409 909 15354 9220 6134
Hester Totalt 184092650 116394300 67698350 4034 2409 1625 28871 17167 11704
Antall løp i året
kaldblod: 1346 herav auto: 478
varmblod: 1607 herav auto: 1253

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 21102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6806000 3751000 3055000 144 67 77 628 331 297
Kaldblod Import 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod utlreg 1007000 311000 696000 16 10 6 26 13 13
Kaldblod Totalt 7813000 4062000 3751000 161 78 83 655 345 310
Varmblod Helnorsk 12931500 6697000 6234500 211 105 106 1054 528 526
Varmblod Import 312000 142000 170000 19 10 9 58 29 29
Varmblod utlreg 128000 38000 90000 12 8 4 24 9 15
Varmblod Totalt 13371500 6877000 6494500 242 123 119 1136 566 570
Hester Totalt 21184500 10939000 10245500 403 201 202 1791 911 880

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 21102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 13154750 7060250 6094500 237 121 116 1781 912 869
Kaldblod utlreg 626500 591000 35500 17 8 9 43 18 25
Kaldblod Totalt 13781250 7651250 6130000 254 129 125 1824 930 894
Varmblod Helnorsk 20379950 11354950 9025000 233 130 103 1790 964 826
Varmblod Import 2610000 1866000 744000 41 26 15 250 157 93
Varmblod utlreg 1616500 1251500 365000 75 45 30 149 90 59
Varmblod Totalt 24606450 14472450 10134000 349 201 148 2189 1211 978
Hester Totalt 38387700 22123700 16264000 603 330 273 4013 2141 1872

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 21102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10832450 6728100 4104350 229 131 98 2036 1136 900
Kaldblod Import 103000 103000 0 1 1 0 17 17 0
Kaldblod utlreg 159000 120500 38500 15 7 8 42 22 20
Kaldblod Totalt 11094450 6951600 4142850 245 139 106 2095 1175 920
Varmblod Helnorsk 14728550 8029200 6699350 303 161 142 2627 1358 1269
Varmblod Import 4130500 2744500 1386000 73 45 28 591 360 231
Varmblod utlreg 4862000 4420000 442000 103 70 33 197 127 70
Varmblod Totalt 23721050 15193700 8527350 479 276 203 3415 1845 1570
Hester Totalt 34815500 22145300 12670200 724 415 309 5510 3020 2490

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 21102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 13284450 8907200 4377250 234 140 94 2215 1296 919
Kaldblod utlreg 112500 53000 59500 16 8 8 46 14 32
Kaldblod Totalt 13396950 8960200 4436750 250 148 102 2261 1310 951
Varmblod Helnorsk 11816700 6976100 4840600 224 118 106 2024 1136 888
Varmblod Import 4006000 2219250 1786750 78 49 29 682 406 276
Varmblod utlreg 2553500 1827500 726000 80 46 34 186 118 68
Varmblod Totalt 18376200 11022850 7353350 382 213 169 2892 1660 1232
Hester Totalt 31773150 19983050 11790100 632 361 271 5153 2970 2183

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 21102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8775850 5436700 3339150 215 124 91 1910 1039 871
Kaldblod utlreg 119000 58000 61000 14 9 5 46 17 29
Kaldblod Totalt 8894850 5494700 3400150 229 133 96 1956 1056 900
Varmblod Helnorsk 6331700 4520750 1810950 165 103 62 1473 907 566
Varmblod Import 3798750 2989500 809250 90 59 31 685 452 233
Varmblod utlreg 920500 679500 241000 72 44 28 182 105 77
Varmblod Totalt 11050950 8189750 2861200 327 206 121 2340 1464 876
Hester Totalt 19945800 13684450 6261350 556 339 217 4296 2520 1776

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 21102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6930500 4099800 2830700 168 100 68 1525 919 606
Kaldblod utlreg 84000 51000 33000 10 8 2 26 14 12
Kaldblod Totalt 7014500 4150800 2863700 178 108 70 1551 933 618
Varmblod Helnorsk 4169100 3095900 1073200 123 79 44 961 644 317
Varmblod Import 2546200 2077500 468700 54 35 19 573 397 176
Varmblod utlreg 1581500 529500 1052000 55 39 16 110 80 30
Varmblod Totalt 8296800 5702900 2593900 232 153 79 1644 1121 523
Hester Totalt 15311300 9853700 5457600 410 261 149 3195 2054 1141

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 21102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6802450 5207600 1594850 139 83 56 1297 830 467
Kaldblod utlreg 87500 49500 38000 7 5 2 25 14 11
Kaldblod Totalt 6889950 5257100 1632850 146 88 58 1322 844 478
Varmblod Helnorsk 2753300 2384300 369000 73 48 25 553 398 155
Varmblod Import 1381500 1073500 308000 34 24 10 246 185 61
Varmblod utlreg 633500 544000 89500 38 34 4 91 80 11
Varmblod Totalt 4768300 4001800 766500 145 106 39 890 663 227
Hester Totalt 11658250 9258900 2399350 291 194 97 2212 1507 705

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 21102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3460600 2778400 682200 94 63 31 865 623 242
Kaldblod Import 49000 0 49000 1 0 1 6 0 6
Kaldblod utlreg 91000 91000 0 9 7 2 13 9 4
Kaldblod Totalt 3600600 2869400 731200 104 70 34 884 632 252
Varmblod Helnorsk 685650 615150 70500 34 27 7 239 203 36
Varmblod Import 477500 411500 66000 29 22 7 172 128 44
Varmblod utlreg 462500 269500 193000 25 19 6 58 39 19
Varmblod Totalt 1625650 1296150 329500 88 68 20 469 370 99
Hester Totalt 5226250 4165550 1060700 192 138 54 1353 1002 351

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 21102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1593700 1198200 395500 65 42 23 546 399 147
Kaldblod utlreg 84500 81500 3000 6 5 1 8 7 1
Kaldblod Totalt 1678200 1279700 398500 71 47 24 554 406 148
Varmblod Helnorsk 774500 708250 66250 31 24 7 177 139 38
Varmblod Import 207000 207000 0 12 11 1 56 54 2
Varmblod utlreg 69000 69000 0 9 9 0 17 17 0
Varmblod Totalt 1050500 984250 66250 52 44 8 250 210 40
Hester Totalt 2728700 2263950 464750 123 91 32 804 616 188

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 21102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1772000 826000 946000 37 26 11 219 155 64
Kaldblod utlreg 10000 10000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1782000 836000 946000 39 28 11 221 157 64
Varmblod Helnorsk 106500 96000 10500 4 3 1 31 26 5
Varmblod Import 284100 234500 49600 12 10 2 77 63 14
Varmblod utlreg 136000 136000 0 6 6 0 21 21 0
Varmblod Totalt 526600 466500 60100 22 19 3 129 110 19
Hester Totalt 2308600 1302500 1006100 61 47 14 350 267 83

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 21102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 86700 82700 4000 14 11 3 60 52 8
Kaldblod Totalt 86700 82700 4000 14 11 3 60 52 8
Hester Totalt 86700 82700 4000 14 11 3 60 52 8

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 21102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 501200 426500 74700 16 12 4 104 77 27
Kaldblod Import 60000 60000 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 3000 3000 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 564200 489500 74700 19 15 4 116 89 27
Hester Totalt 564200 489500 74700 19 15 4 116 89 27

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 21102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 95000 95000 0 5 5 0 17 17 0
Kaldblod utlreg 7000 7000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 102000 102000 0 6 6 0 18 18 0
Hester Totalt 102000 102000 0 6 6 0 18 18 0