Årsoversikt løp i Norge 2020 ALLE HESTER Pr. Dato: 27102020 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 55039150 34923400 20115750 1494 877 617 10533 6198 4335
Kaldblod Import 296250 180500 115750 9 5 4 71 45 26
Kaldblod utlreg 1347000 693000 654000 72 46 26 175 115 60
Kaldblod Totalt 56682400 35796900 20885500 1575 928 647 10779 6358 4421
Varmblod Helnorsk 54112400 32809400 21303000 1374 801 573 9308 5557 3751
Varmblod Import 12059000 8844000 3215000 368 250 118 2621 1832 789
Varmblod utlreg 4836000 3516500 1319500 269 188 81 662 445 217
Varmblod Totalt 71007400 45169900 25837500 2011 1239 772 12591 7834 4757
Hester Totalt 127689800 80966800 46723000 3586 2167 1419 23370 14192 9178
Antall løp i året
kaldblod: 1026 herav auto: 355
varmblod: 1246 herav auto: 950

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 27102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6546250 3854000 2692250 150 94 56 659 407 252
Kaldblod Import 62250 0 62250 3 0 3 19 0 19
Kaldblod utlreg 288000 133500 154500 12 8 4 28 17 11
Kaldblod Totalt 6896500 3987500 2909000 165 102 63 706 424 282
Varmblod Helnorsk 10215750 5437250 4778500 214 118 96 947 535 412
Varmblod Import 297500 143000 154500 10 2 8 48 10 38
Varmblod utlreg 638000 139500 498500 19 11 8 57 28 29
Varmblod Totalt 11151250 5719750 5431500 243 131 112 1052 573 479
Hester Totalt 18047750 9707250 8340500 408 233 175 1758 997 761

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 27102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 13223500 7811500 5412000 250 122 128 1587 801 786
Kaldblod Import 85500 85500 0 3 3 0 26 26 0
Kaldblod utlreg 619000 212000 407000 12 5 7 19 9 10
Kaldblod Totalt 13928000 8109000 5819000 265 130 135 1632 836 796
Varmblod Helnorsk 16729000 9160500 7568500 264 137 127 1942 1023 919
Varmblod Import 2085500 1211000 874500 44 23 21 297 158 139
Varmblod utlreg 551000 344000 207000 42 26 16 126 68 58
Varmblod Totalt 19365500 10715500 8650000 350 186 164 2365 1249 1116
Hester Totalt 33293500 18824500 14469000 615 316 299 3997 2085 1912

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 27102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7903200 5091700 2811500 231 127 104 1772 928 844
Kaldblod utlreg 46500 46500 0 7 5 2 13 11 2
Kaldblod Totalt 7949700 5138200 2811500 238 132 106 1785 939 846
Varmblod Helnorsk 8329500 4989000 3340500 218 120 98 1673 881 792
Varmblod Import 2468000 1928500 539500 49 32 17 386 266 120
Varmblod utlreg 1311000 955500 355500 51 30 21 139 86 53
Varmblod Totalt 12108500 7873000 4235500 318 182 136 2198 1233 965
Hester Totalt 20058200 13011200 7047000 556 314 242 3983 2172 1811

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 27102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6319500 4240000 2079500 199 114 85 1466 878 588
Kaldblod Import 81000 81000 0 1 1 0 16 16 0
Kaldblod utlreg 114000 79000 35000 11 7 4 35 28 7
Kaldblod Totalt 6514500 4400000 2114500 211 122 89 1517 922 595
Varmblod Helnorsk 7632250 4873250 2759000 248 138 110 1835 1061 774
Varmblod Import 2315500 1551000 764500 71 49 22 538 366 172
Varmblod utlreg 718000 661500 56500 47 34 13 101 74 27
Varmblod Totalt 10665750 7085750 3580000 366 221 145 2474 1501 973
Hester Totalt 17180250 11485750 5694500 577 343 234 3991 2423 1568

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 27102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6594500 4358000 2236500 182 113 69 1388 840 548
Kaldblod utlreg 65000 23000 42000 10 5 5 28 6 22
Kaldblod Totalt 6659500 4381000 2278500 192 118 74 1416 846 570
Varmblod Helnorsk 5040500 3429000 1611500 156 93 63 1193 770 423
Varmblod Import 2068750 1580250 488500 63 40 23 503 341 162
Varmblod utlreg 275000 247000 28000 34 24 10 71 46 25
Varmblod Totalt 7384250 5256250 2128000 253 157 96 1767 1157 610
Hester Totalt 14043750 9637250 4406500 445 275 170 3183 2003 1180

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 27102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5059000 3063750 1995250 160 91 69 1309 727 582
Kaldblod utlreg 113000 101000 12000 10 7 3 26 19 7
Kaldblod Totalt 5172000 3164750 2007250 170 98 72 1335 746 589
Varmblod Helnorsk 2606000 1951500 654500 108 74 34 718 485 233
Varmblod Import 1695250 1391750 303500 59 43 16 388 285 103
Varmblod utlreg 327500 173500 154000 36 25 11 70 50 20
Varmblod Totalt 4628750 3516750 1112000 203 142 61 1176 820 356
Hester Totalt 9800750 6681500 3119250 373 240 133 2511 1566 945

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 27102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2956500 1719000 1237500 109 66 43 783 459 324
Kaldblod utlreg 80500 80500 0 5 5 0 20 20 0
Kaldblod Totalt 3037000 1799500 1237500 114 71 43 803 479 324
Varmblod Helnorsk 1591700 1220200 371500 80 58 22 476 368 108
Varmblod Import 581500 506000 75500 32 24 8 234 185 49
Varmblod utlreg 825500 808500 17000 14 13 1 33 30 3
Varmblod Totalt 2998700 2534700 464000 126 95 31 743 583 160
Hester Totalt 6035700 4334200 1701500 240 166 74 1546 1062 484

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 27102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3354750 2642000 712750 83 51 32 670 447 223
Kaldblod utlreg 7000 3500 3500 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 3361750 2645500 716250 86 53 33 673 449 224
Varmblod Helnorsk 1437250 1223250 214000 51 34 17 350 272 78
Varmblod Import 171750 171750 0 13 13 0 89 89 0
Varmblod utlreg 105500 102500 3000 14 13 1 39 37 2
Varmblod Totalt 1714500 1497500 217000 78 60 18 478 398 80
Hester Totalt 5076250 4143000 933250 164 113 51 1151 847 304

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 27102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1833200 1478700 354500 62 47 15 484 388 96
Kaldblod Import 53500 0 53500 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 14000 14000 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 1900700 1492700 408000 65 49 16 494 391 103
Varmblod Helnorsk 165200 160200 5000 19 15 4 93 84 9
Varmblod Import 153250 138750 14500 16 13 3 78 72 6
Varmblod utlreg 29500 29500 0 6 6 0 10 10 0
Varmblod Totalt 347950 328450 19500 41 34 7 181 166 15
Hester Totalt 2248650 1821150 427500 106 83 23 675 557 118

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 27102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 520250 438250 82000 36 28 8 255 209 46
Kaldblod Totalt 520250 438250 82000 36 28 8 255 209 46
Varmblod Helnorsk 342250 342250 0 14 12 2 76 73 3
Varmblod Import 91000 91000 0 5 5 0 28 28 0
Varmblod utlreg 55000 55000 0 6 6 0 16 16 0
Varmblod Totalt 488250 488250 0 25 23 2 120 117 3
Hester Totalt 1008500 926500 82000 61 51 10 375 326 49

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 27102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 654500 152500 502000 20 14 6 102 66 36
Kaldblod Totalt 654500 152500 502000 20 14 6 102 66 36
Varmblod Helnorsk 23000 23000 0 2 2 0 5 5 0
Varmblod Import 131000 131000 0 6 6 0 32 32 0
Varmblod Totalt 154000 154000 0 8 8 0 37 37 0
Hester Totalt 808500 306500 502000 28 22 6 139 103 36

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 27102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 17500 17500 0 6 6 0 20 20 0
Kaldblod Totalt 17500 17500 0 6 6 0 20 20 0
Hester Totalt 17500 17500 0 6 6 0 20 20 0

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 27102020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 56500 56500 0 6 4 2 38 28 10
Kaldblod Import 14000 14000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 70500 70500 0 7 5 2 41 31 10
Hester Totalt 70500 70500 0 7 5 2 41 31 10