Årsoversikt løp i Norge 2020 ALLE HESTER Pr. Dato: 06082020 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 30220000 19904000 10316000 1346 786 560 6995 4176 2819
Kaldblod Import 223000 124000 99000 8 5 3 49 32 17
Kaldblod utlreg 231500 161500 70000 38 25 13 83 53 30
Kaldblod Totalt 30674500 20189500 10485000 1392 816 576 7127 4261 2866
Varmblod Helnorsk 29766750 19093750 10673000 1245 730 515 6176 3692 2484
Varmblod Import 8271750 6092750 2179000 337 227 110 1814 1266 548
Varmblod utlreg 3452500 2695000 757500 211 147 64 454 315 139
Varmblod Totalt 41491000 27881500 13609500 1793 1104 689 8444 5273 3171
Hester Totalt 72165500 48071000 24094500 3185 1920 1265 15571 9534 6037
Antall løp i året
kaldblod: 678 herav auto: 231
varmblod: 833 herav auto: 638

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 06082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1498500 1129500 369000 104 64 40 283 184 99
Kaldblod Import 45500 0 45500 2 0 2 10 0 10
Kaldblod utlreg 50500 26500 24000 3 2 1 6 5 1
Kaldblod Totalt 1594500 1156000 438500 109 66 43 299 189 110
Varmblod Helnorsk 3884750 2362250 1522500 152 90 62 455 284 171
Varmblod Import 142000 90000 52000 8 2 6 19 6 13
Varmblod utlreg 373000 79500 293500 14 7 7 33 11 22
Varmblod Totalt 4399750 2531750 1868000 174 99 75 507 301 206
Hester Totalt 5994250 3687750 2306500 283 165 118 806 490 316

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 06082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4911000 3047000 1864000 215 106 109 964 509 455
Kaldblod Import 74000 74000 0 3 3 0 18 18 0
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 2 0 2
Kaldblod Totalt 4985000 3121000 1864000 219 109 110 984 527 457
Varmblod Helnorsk 6564500 3912500 2652000 244 129 115 1217 639 578
Varmblod Import 1396000 775500 620500 38 20 18 177 92 85
Varmblod utlreg 333500 228000 105500 31 20 11 79 47 32
Varmblod Totalt 8294000 4916000 3378000 313 169 144 1473 778 695
Hester Totalt 13279000 8037000 5242000 532 278 254 2457 1305 1152

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 06082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4952500 3220000 1732500 210 111 99 1166 604 562
Kaldblod utlreg 23000 23000 0 6 5 1 8 7 1
Kaldblod Totalt 4975500 3243000 1732500 216 116 100 1174 611 563
Varmblod Helnorsk 6074500 3690000 2384500 205 109 96 1150 611 539
Varmblod Import 1700500 1340000 360500 44 27 17 258 171 87
Varmblod utlreg 819500 686000 133500 39 22 17 90 58 32
Varmblod Totalt 8594500 5716000 2878500 288 158 130 1498 840 658
Hester Totalt 13570000 8959000 4611000 504 274 230 2672 1451 1221

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 06082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4403500 2945500 1458000 188 108 80 1004 612 392
Kaldblod Import 36000 36000 0 1 1 0 11 11 0
Kaldblod utlreg 80500 58500 22000 8 6 2 25 22 3
Kaldblod Totalt 4520000 3040000 1480000 197 115 82 1040 645 395
Varmblod Helnorsk 5549250 3351750 2197500 236 131 105 1309 732 577
Varmblod Import 1631000 1110500 520500 67 46 21 382 258 124
Varmblod utlreg 629500 590500 39000 40 29 11 83 63 20
Varmblod Totalt 7809750 5052750 2757000 343 206 137 1774 1053 721
Hester Totalt 12329750 8092750 4237000 540 321 219 2814 1698 1116

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 06082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4319000 2808000 1511000 173 109 64 967 583 384
Kaldblod utlreg 33000 21000 12000 8 3 5 20 4 16
Kaldblod Totalt 4352000 2829000 1523000 181 112 69 987 587 400
Varmblod Helnorsk 3465000 2485000 980000 150 90 60 810 512 298
Varmblod Import 1400750 1083750 317000 58 36 22 340 234 106
Varmblod utlreg 217000 196000 21000 25 18 7 50 37 13
Varmblod Totalt 5082750 3764750 1318000 233 144 89 1200 783 417
Hester Totalt 9434750 6593750 2841000 414 256 158 2187 1370 817

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 06082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3596000 2240750 1355250 155 89 66 957 549 408
Kaldblod utlreg 12000 0 12000 6 3 3 10 3 7
Kaldblod Totalt 3608000 2240750 1367250 161 92 69 967 552 415
Varmblod Helnorsk 1881000 1384000 497000 104 70 34 518 346 172
Varmblod Import 1110000 888500 221500 53 37 16 274 191 83
Varmblod utlreg 312000 167000 145000 31 22 9 63 48 15
Varmblod Totalt 3303000 2439500 863500 188 129 59 855 585 270
Hester Totalt 6911000 4680250 2230750 349 221 128 1822 1137 685

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 06082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2117500 1138500 979000 102 60 42 548 313 235
Kaldblod utlreg 18500 18500 0 4 4 0 9 9 0
Kaldblod Totalt 2136000 1157000 979000 106 64 42 557 322 235
Varmblod Helnorsk 1149000 883000 266000 76 54 22 358 275 83
Varmblod Import 494000 418500 75500 31 23 8 184 139 45
Varmblod utlreg 679000 662000 17000 11 10 1 22 19 3
Varmblod Totalt 2322000 1963500 358500 118 87 31 564 433 131
Hester Totalt 4458000 3120500 1337500 224 151 73 1121 755 366

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 06082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2416750 1894500 522250 76 45 31 487 326 161
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 2416750 1894500 522250 77 46 31 488 327 161
Varmblod Helnorsk 869500 701000 168500 49 32 17 244 185 59
Varmblod Import 125250 125250 0 13 13 0 67 67 0
Varmblod utlreg 58000 55000 3000 11 10 1 23 21 2
Varmblod Totalt 1052750 881250 171500 73 55 18 334 273 61
Hester Totalt 3469500 2775750 693750 150 101 49 822 600 222

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 06082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1235500 1061500 174000 59 46 13 339 275 64
Kaldblod Import 53500 0 53500 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 14000 14000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1303000 1075500 227500 61 47 14 348 277 71
Varmblod Helnorsk 106000 101000 5000 18 14 4 66 59 7
Varmblod Import 132750 121250 11500 15 13 2 63 58 5
Varmblod utlreg 20500 20500 0 6 6 0 7 7 0
Varmblod Totalt 259250 242750 16500 39 33 6 136 124 12
Hester Totalt 1562250 1318250 244000 100 80 20 484 401 83

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 06082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 343750 289750 54000 33 25 8 168 141 27
Kaldblod Totalt 343750 289750 54000 33 25 8 168 141 27
Varmblod Helnorsk 200250 200250 0 9 9 0 44 44 0
Varmblod Import 73000 73000 0 5 5 0 28 28 0
Varmblod utlreg 10500 10500 0 3 3 0 4 4 0
Varmblod Totalt 283750 283750 0 17 17 0 76 76 0
Hester Totalt 627500 573500 54000 50 42 8 244 217 27

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 06082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 368500 71500 297000 20 14 6 73 47 26
Kaldblod Totalt 368500 71500 297000 20 14 6 73 47 26
Varmblod Helnorsk 23000 23000 0 2 2 0 5 5 0
Varmblod Import 66500 66500 0 5 5 0 22 22 0
Varmblod Totalt 89500 89500 0 7 7 0 27 27 0
Hester Totalt 458000 161000 297000 27 21 6 100 74 26

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 06082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7000 7000 0 5 5 0 12 12 0
Kaldblod Totalt 7000 7000 0 5 5 0 12 12 0
Hester Totalt 7000 7000 0 5 5 0 12 12 0

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 06082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 50500 50500 0 6 4 2 27 21 6
Kaldblod Import 14000 14000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 64500 64500 0 7 5 2 30 24 6
Hester Totalt 64500 64500 0 7 5 2 30 24 6