Årsoversikt løp i Norge 2021 ALLE HESTER Pr. Dato: 21012021 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3593500 2555000 1038500 511 294 217 697 407 290
Kaldblod Import 22000 7000 15000 2 1 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 3615500 2562000 1053500 513 295 218 700 409 291
Varmblod Helnorsk 2969750 1973000 996750 408 253 155 549 329 220
Varmblod Import 1044250 724000 320250 110 70 40 161 104 57
Varmblod utlreg 121000 99000 22000 14 8 6 16 10 6
Varmblod Totalt 4135000 2796000 1339000 532 331 201 726 443 283
Hester Totalt 7750500 5358000 2392500 1045 626 419 1426 852 574
Antall løp i året
kaldblod: 76 herav auto: 29
varmblod: 89 herav auto: 71

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 21012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 24500 12500 12000 4 2 2 4 2 2
Kaldblod Totalt 24500 12500 12000 4 2 2 4 2 2
Varmblod Helnorsk 41000 41000 0 4 4 0 6 6 0
Varmblod utlreg 5000 0 5000 1 0 1 1 0 1
Varmblod Totalt 46000 41000 5000 5 4 1 7 6 1
Hester Totalt 70500 53500 17000 9 6 3 11 8 3

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 21012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 280500 178000 102500 61 32 29 76 40 36
Kaldblod Import 15000 0 15000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 295500 178000 117500 62 32 30 77 40 37
Varmblod Helnorsk 433000 254000 179000 49 29 20 68 40 28
Varmblod Import 86000 56000 30000 8 4 4 11 6 5
Varmblod utlreg 82000 67000 15000 5 4 1 6 5 1
Varmblod Totalt 601000 377000 224000 62 37 25 85 51 34
Hester Totalt 896500 555000 341500 124 69 55 162 91 71

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 21012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 799000 459000 340000 101 48 53 134 61 73
Kaldblod Import 7000 7000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 806000 466000 340000 102 49 53 136 63 73
Varmblod Helnorsk 825000 438000 387000 102 53 49 135 68 67
Varmblod Import 279750 144500 135250 24 9 15 36 13 23
Varmblod utlreg 22000 20000 2000 3 1 2 3 1 2
Varmblod Totalt 1126750 602500 524250 129 63 66 174 82 92
Hester Totalt 1932750 1068500 864250 231 112 119 310 145 165

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 21012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 574000 424500 149500 79 41 38 118 59 59
Kaldblod Totalt 574000 424500 149500 79 41 38 118 59 59
Varmblod Helnorsk 658000 454000 204000 80 47 33 108 56 52
Varmblod Import 141500 120000 21500 14 10 4 18 14 4
Varmblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 799500 574000 225500 95 58 37 127 71 56
Hester Totalt 1373500 998500 375000 174 99 75 245 130 115

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 21012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 493000 392500 100500 74 42 32 102 60 42
Kaldblod Totalt 493000 392500 100500 74 42 32 102 60 42
Varmblod Helnorsk 475500 306000 169500 85 54 31 114 72 42
Varmblod Import 156000 112000 44000 19 12 7 27 17 10
Varmblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Varmblod Totalt 631500 418000 213500 105 66 39 142 89 53
Hester Totalt 1124500 810500 314000 179 108 71 244 149 95

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 21012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 603500 491000 112500 63 42 21 92 65 27
Kaldblod Totalt 603500 491000 112500 63 42 21 92 65 27
Varmblod Helnorsk 228750 198000 30750 46 35 11 60 46 14
Varmblod Import 229500 145500 84000 22 13 9 34 21 13
Varmblod Totalt 458250 343500 114750 68 48 20 94 67 27
Hester Totalt 1061750 834500 227250 131 90 41 186 132 54

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 21012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 369000 272000 97000 57 32 25 73 42 31
Kaldblod Totalt 369000 272000 97000 57 32 25 73 42 31
Varmblod Helnorsk 188000 170500 17500 22 15 7 29 20 9
Varmblod Import 117000 111500 5500 14 13 1 23 21 2
Varmblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Varmblod Totalt 305000 282000 23000 37 28 9 53 41 12
Hester Totalt 674000 554000 120000 94 60 34 126 83 43

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 21012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 217000 168000 49000 28 24 4 40 34 6
Kaldblod Totalt 217000 168000 49000 28 24 4 40 34 6
Varmblod Helnorsk 92500 87500 5000 12 11 1 17 15 2
Varmblod Import 13500 13500 0 4 4 0 6 6 0
Varmblod Totalt 106000 101000 5000 16 15 1 23 21 2
Hester Totalt 323000 269000 54000 44 39 5 63 55 8

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 21012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 75500 69500 6000 19 12 7 23 15 8
Kaldblod Totalt 75500 69500 6000 19 12 7 23 15 8
Varmblod Helnorsk 15500 15500 0 4 3 1 6 3 3
Varmblod Import 10000 10000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod utlreg 12000 12000 0 2 2 0 3 3 0
Varmblod Totalt 37500 37500 0 8 7 1 11 8 3
Hester Totalt 113000 107000 6000 27 19 8 34 23 11

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 21012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 50500 46000 4500 19 15 4 26 22 4
Kaldblod Totalt 50500 46000 4500 19 15 4 26 22 4
Varmblod Helnorsk 5000 5000 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Import 11000 11000 0 2 2 0 3 3 0
Varmblod Totalt 16000 16000 0 3 3 0 4 4 0
Hester Totalt 66500 62000 4500 22 18 4 30 26 4

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 21012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 32000 27000 5000 3 2 1 6 5 1
Kaldblod Totalt 32000 27000 5000 3 2 1 6 5 1
Varmblod Helnorsk 7500 3500 4000 3 1 2 5 2 3
Varmblod Totalt 7500 3500 4000 3 1 2 5 2 3
Hester Totalt 39500 30500 9000 6 3 3 11 7 4

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 21012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 75000 15000 60000 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 75000 15000 60000 3 2 1 3 2 1
Varmblod Import 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Hester Totalt 75000 15000 60000 4 3 1 4 3 1