Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 23012019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4853400 3076600 1776800 617 367 250 935 557 378
Kaldblod Import 5000 0 5000 2 1 1 2 1 1
Kaldblod utlreg 51000 48000 3000 8 6 2 10 7 3
Kaldblod Totalt 4909400 3124600 1784800 627 374 253 947 565 382
Varmblod Helnorsk 3690700 2205700 1485000 493 281 212 736 423 313
Varmblod Import 1446800 877750 569050 193 115 78 290 174 116
Varmblod utlreg 320000 247500 72500 49 26 23 58 30 28
Varmblod Totalt 5457500 3330950 2126550 735 422 313 1084 627 457
Hester Totalt 10366900 6455550 3911350 1362 796 566 2031 1192 839
Antall løp i året
kaldblod: 102 herav auto: 37
varmblod: 115 herav auto: 94

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 23012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 429000 273000 156000 55 27 28 75 39 36
Kaldblod Totalt 429000 273000 156000 55 27 28 75 39 36
Varmblod Helnorsk 432000 239500 192500 56 29 27 74 39 35
Varmblod Import 43000 25000 18000 6 3 3 6 3 3
Varmblod utlreg 40500 16000 24500 8 3 5 9 3 6
Varmblod Totalt 515500 280500 235000 70 35 35 89 45 44
Hester Totalt 944500 553500 391000 125 62 63 164 84 80

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 23012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 914000 547500 366500 94 58 36 149 92 57
Kaldblod Import 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod utlreg 12000 12000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 926000 559500 366500 96 60 36 151 94 57
Varmblod Helnorsk 1146000 654000 492000 139 76 63 207 113 94
Varmblod Import 241500 165500 76000 23 14 9 33 20 13
Varmblod utlreg 97000 84000 13000 10 5 5 10 5 5
Varmblod Totalt 1484500 903500 581000 172 95 77 250 138 112
Hester Totalt 2410500 1463000 947500 268 155 113 401 232 169

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 23012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1205200 885200 320000 121 73 48 190 118 72
Kaldblod utlreg 15000 12000 3000 2 1 1 3 1 2
Kaldblod Totalt 1220200 897200 323000 123 74 49 193 119 74
Varmblod Helnorsk 1014700 539700 475000 107 54 53 167 85 82
Varmblod Import 307250 158250 149000 39 24 15 53 31 22
Varmblod utlreg 44000 18000 26000 5 1 4 7 3 4
Varmblod Totalt 1365950 715950 650000 151 79 72 227 119 108
Hester Totalt 2586150 1613150 973000 274 153 121 420 238 182

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 23012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 812300 530700 281600 98 49 49 148 73 75
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 812300 530700 281600 99 49 50 149 73 76
Varmblod Helnorsk 452000 302000 150000 78 49 29 122 75 47
Varmblod Import 277750 79500 198250 46 21 25 76 32 44
Varmblod utlreg 48000 39000 9000 9 6 3 13 7 6
Varmblod Totalt 777750 420500 357250 133 76 57 211 114 97
Hester Totalt 1590050 951200 638850 232 125 107 360 187 173

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 23012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 494600 252500 242100 80 45 35 123 71 52
Kaldblod utlreg 15000 15000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 509600 267500 242100 82 47 35 125 73 52
Varmblod Helnorsk 431500 319000 112500 65 44 21 94 63 31
Varmblod Import 210700 166500 44200 36 22 14 54 37 17
Varmblod utlreg 6500 6500 0 10 5 5 11 5 6
Varmblod Totalt 648700 492000 156700 111 71 40 159 105 54
Hester Totalt 1158300 759500 398800 193 118 75 284 178 106

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 23012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 416800 285200 131600 67 44 23 98 65 33
Kaldblod utlreg 6000 6000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 422800 291200 131600 68 45 23 100 67 33
Varmblod Helnorsk 156000 106000 50000 28 15 13 46 28 18
Varmblod Import 253000 176000 77000 25 18 7 41 31 10
Varmblod utlreg 60000 60000 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 469000 342000 127000 54 34 20 88 60 28
Hester Totalt 891800 633200 258600 122 79 43 188 127 61

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 23012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 192500 124500 68000 47 34 13 68 46 22
Kaldblod Import 5000 0 5000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 197500 124500 73000 48 34 14 69 46 23
Varmblod Helnorsk 27500 24500 3000 11 8 3 15 12 3
Varmblod Import 53500 48500 5000 11 7 4 18 12 6
Varmblod utlreg 8000 8000 0 3 2 1 4 3 1
Varmblod Totalt 89000 81000 8000 25 17 8 37 27 10
Hester Totalt 286500 205500 81000 73 51 22 106 73 33

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 23012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 137500 75500 62000 30 20 10 45 27 18
Kaldblod utlreg 3000 3000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 140500 78500 62000 31 21 10 46 28 18
Varmblod Helnorsk 27000 21000 6000 7 5 2 9 7 2
Varmblod Import 8000 8000 0 3 3 0 3 3 0
Varmblod utlreg 8000 8000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 43000 37000 6000 12 10 2 14 12 2
Hester Totalt 183500 115500 68000 43 31 12 60 40 20

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 23012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 168000 31000 137000 15 9 6 19 11 8
Kaldblod Totalt 168000 31000 137000 15 9 6 19 11 8
Varmblod Helnorsk 4000 0 4000 2 1 1 2 1 1
Varmblod Import 52100 50500 1600 4 3 1 6 5 1
Varmblod utlreg 8000 8000 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 64100 58500 5600 7 5 2 9 7 2
Hester Totalt 232100 89500 142600 22 14 8 28 18 10

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 23012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14500 10500 4000 5 4 1 9 7 2
Kaldblod Totalt 14500 10500 4000 5 4 1 9 7 2
Hester Totalt 14500 10500 4000 5 4 1 9 7 2

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 23012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 55000 47000 8000 4 3 1 9 6 3
Kaldblod Totalt 55000 47000 8000 4 3 1 9 6 3
Hester Totalt 55000 47000 8000 4 3 1 9 6 3

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 23012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14000 14000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 14000 14000 0 1 1 0 2 2 0
Hester Totalt 14000 14000 0 1 1 0 2 2 0