Årsoversikt løp i Norge 2022 ALLE HESTER Pr. Dato: 07082022 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 49632500 33302250 16330250 1358 796 562 8459 5078 3381
Kaldblod Import 279500 226500 53000 5 3 2 56 32 24
Kaldblod utlreg 1029500 941500 88000 56 37 19 111 70 41
Kaldblod Totalt 50941500 34470250 16471250 1419 836 583 8626 5180 3446
Varmblod Helnorsk 49372250 29960750 19411500 1229 719 510 7717 4525 3192
Varmblod Import 11954250 9365500 2588750 283 202 81 1817 1309 508
Varmblod utlreg 9498500 7946500 1552000 276 198 78 511 371 140
Varmblod Totalt 70825000 47272750 23552250 1788 1119 669 10045 6205 3840
Hester Totalt 121766500 81743000 40023500 3207 1955 1252 18671 11385 7286
Antall løp i året
kaldblod: 944 herav auto: 374
varmblod: 1114 herav auto: 866

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 07082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3046500 2344500 702000 106 67 39 327 225 102
Kaldblod utlreg 60500 57000 3500 4 3 1 7 4 3
Kaldblod Totalt 3107000 2401500 705500 110 70 40 334 229 105
Varmblod Helnorsk 5632750 3211750 2421000 141 70 71 508 242 266
Varmblod Import 327500 56000 271500 10 5 5 34 15 19
Varmblod utlreg 164000 65000 99000 5 3 2 10 7 3
Varmblod Totalt 6124250 3332750 2791500 156 78 78 552 264 288
Hester Totalt 9231250 5734250 3497000 266 148 118 886 493 393

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 07082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8009500 5164000 2845500 237 127 110 1234 695 539
Kaldblod Import 158000 158000 0 1 1 0 11 11 0
Kaldblod utlreg 43500 36500 7000 8 3 5 12 7 5
Kaldblod Totalt 8211000 5358500 2852500 246 131 115 1257 713 544
Varmblod Helnorsk 11154250 6042250 5112000 252 125 127 1539 755 784
Varmblod Import 2266250 1878500 387750 26 18 8 158 120 38
Varmblod utlreg 1262500 968000 294500 46 27 19 89 60 29
Varmblod Totalt 14683000 8888750 5794250 324 170 154 1786 935 851
Hester Totalt 22894000 14247250 8646750 570 301 269 3043 1648 1395

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 07082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7074000 4451500 2622500 213 123 90 1407 812 595
Kaldblod Import 53000 0 53000 2 0 2 24 0 24
Kaldblod utlreg 30000 30000 0 5 3 2 13 8 5
Kaldblod Totalt 7157000 4481500 2675500 220 126 94 1444 820 624
Varmblod Helnorsk 11936500 7361750 4574750 267 157 110 1767 1030 737
Varmblod Import 2520500 2016000 504500 50 34 16 332 226 106
Varmblod utlreg 2365500 1676500 689000 61 39 22 132 84 48
Varmblod Totalt 16822500 11054250 5768250 378 230 148 2231 1340 891
Hester Totalt 23979500 15535750 8443750 598 356 242 3675 2160 1515

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 07082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8226500 4959250 3267250 196 102 94 1428 731 697
Kaldblod Import 67000 67000 0 1 1 0 16 16 0
Kaldblod utlreg 51000 16000 35000 6 3 3 13 3 10
Kaldblod Totalt 8344500 5042250 3302250 203 106 97 1457 750 707
Varmblod Helnorsk 8166500 4767500 3399000 192 111 81 1345 800 545
Varmblod Import 2256250 1631750 624500 58 36 22 365 215 150
Varmblod utlreg 1247500 1112500 135000 59 43 16 107 78 29
Varmblod Totalt 11670250 7511750 4158500 309 190 119 1817 1093 724
Hester Totalt 20014750 12554000 7460750 512 296 216 3274 1843 1431

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 07082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6802000 4610500 2191500 165 92 73 1095 642 453
Kaldblod utlreg 331500 295000 36500 7 5 2 19 10 9
Kaldblod Totalt 7133500 4905500 2228000 172 97 75 1114 652 462
Varmblod Helnorsk 4578250 2973000 1605250 123 78 45 906 557 349
Varmblod Import 1261500 937000 324500 32 25 7 240 193 47
Varmblod utlreg 3347500 3116000 231500 36 27 9 53 39 14
Varmblod Totalt 9187250 7026000 2161250 191 130 61 1199 789 410
Hester Totalt 16320750 11931500 4389250 363 227 136 2313 1441 872

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 07082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5298250 3761000 1537250 122 69 53 858 515 343
Kaldblod utlreg 297000 291000 6000 11 8 3 19 15 4
Kaldblod Totalt 5595250 4052000 1543250 133 77 56 877 530 347
Varmblod Helnorsk 3526750 2159000 1367750 116 75 41 798 497 301
Varmblod Import 1267500 950000 317500 39 29 10 289 213 76
Varmblod utlreg 546500 527500 19000 24 21 3 37 34 3
Varmblod Totalt 5340750 3636500 1704250 179 125 54 1124 744 380
Hester Totalt 10936000 7688500 3247500 312 202 110 2001 1274 727

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 07082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3785000 2801250 983750 95 64 31 623 424 199
Kaldblod utlreg 54000 54000 0 5 4 1 9 7 2
Kaldblod Totalt 3839000 2855250 983750 100 68 32 632 431 201
Varmblod Helnorsk 2019250 1480250 539000 65 44 21 385 277 108
Varmblod Import 836000 745500 90500 26 20 6 173 148 25
Varmblod utlreg 293000 229500 63500 19 15 4 30 23 7
Varmblod Totalt 3148250 2455250 693000 110 79 31 588 448 140
Hester Totalt 6987250 5310500 1676750 210 147 63 1220 879 341

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 07082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2641750 1530250 1111500 81 46 35 570 317 253
Kaldblod Import 1500 1500 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod utlreg 37000 37000 0 5 5 0 11 11 0
Kaldblod Totalt 2680250 1568750 1111500 87 52 35 586 333 253
Varmblod Helnorsk 1087250 881000 206250 28 21 7 187 135 52
Varmblod Import 785750 726750 59000 24 18 6 143 101 42
Varmblod utlreg 59500 39000 20500 13 10 3 23 16 7
Varmblod Totalt 1932500 1646750 285750 65 49 16 353 252 101
Hester Totalt 4612750 3215500 1397250 152 101 51 939 585 354

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 07082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1386500 1075000 311500 57 41 16 390 275 115
Kaldblod utlreg 0 0 0 2 2 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 1386500 1075000 311500 59 43 16 394 279 115
Varmblod Helnorsk 429000 284500 144500 21 17 4 130 92 38
Varmblod Import 354000 345000 9000 12 11 1 57 52 5
Varmblod utlreg 121500 121500 0 4 4 0 7 7 0
Varmblod Totalt 904500 751000 153500 37 32 5 194 151 43
Hester Totalt 2291000 1826000 465000 96 75 21 588 430 158

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 07082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1886500 1771000 115500 39 30 9 234 201 33
Kaldblod utlreg 125000 125000 0 2 1 1 3 1 2
Kaldblod Totalt 2011500 1896000 115500 41 31 10 237 202 35
Varmblod Helnorsk 630250 611250 19000 13 12 1 101 96 5
Varmblod Import 18000 18000 0 2 2 0 7 7 0
Varmblod utlreg 73000 73000 0 5 5 0 17 17 0
Varmblod Totalt 721250 702250 19000 20 19 1 125 120 5
Hester Totalt 2732750 2598250 134500 61 50 11 362 322 40

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 07082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 772500 686000 86500 30 23 7 189 157 32
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 772500 686000 86500 31 23 8 190 157 33
Varmblod Helnorsk 58750 36750 22000 5 4 1 20 16 4
Varmblod Import 2500 2500 0 2 2 0 4 4 0
Varmblod utlreg 5000 5000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 66250 44250 22000 9 8 1 26 22 4
Hester Totalt 838750 730250 108500 40 31 9 216 179 37

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 07082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 114500 111000 3500 11 7 4 56 48 8
Kaldblod Totalt 114500 111000 3500 11 7 4 56 48 8
Varmblod Helnorsk 152750 151750 1000 6 5 1 31 28 3
Varmblod Import 58500 58500 0 2 2 0 15 15 0
Varmblod utlreg 13000 13000 0 2 2 0 4 4 0
Varmblod Totalt 224250 223250 1000 10 9 1 50 47 3
Hester Totalt 338750 334250 4500 21 16 5 106 95 11

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 07082022 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 589000 37000 552000 6 5 1 48 36 12
Kaldblod Totalt 589000 37000 552000 6 5 1 48 36 12
Hester Totalt 589000 37000 552000 6 5 1 48 36 12