Lisenskurs på Haugaland Travpark

29.04.2011

Det vil bli arrangert lisenskurs på Haugland Travpark. Kurset går over to helger, første helgen er 21-23 mai 2011.

Kurset er åpnet for alle fra 15 år. Det vil være mulighet for å ta rekrutt/amatør og/eller montélisens.

For søknad om amatørlisens må vedkommede være fylt 17 år, gjelder fra fylte 18 år. For søknad om rekruttlisens må vedkommede være fylt 15 år, og ikke over fylte 23 år. Gjelder fra fylte 16 år. Montélisens kan søkes om av alle fra 15 år. Gjelder fra fylte 16 år.

Kurset vil være minimum 35 timer fordelt med teori og praksis.

Kursavgift er kr. 3.500,- og for søkere som ikke har fylt 18 år ved kursets oppstart kr.1.200,-

Ved praktisk undervisning, som det legges størst vekt på i kurset, må deltagerne selv skaffe hest og det utstyr som er påbudt må brukes.

Reglementet finnes på www.travsport.no og sendes ut til påmeldte deltagere i forkant av kurset. Påmelding kan gjøres via lisakristin.johannessen@rikstoto.no eller 51 81 19 50/414 28 713

Haugland Travlåg er behjelpelig med overnatting på travparken for de som måtte ønske og trenge det!