Status 20. mars 2020 vedrørende Forus Travbane og Corona Pandemien

20.03.2020
Artikkelbilde

Corona Pandemien berører alle deler av samfunnet og Forus Trav AS har blitt nødt til å permittere alle ansatte inntil myndighetene tillater at vi kan starte opp virksomheten og aktiviteten vår igjen.

Alle ansatte er fra 20. mars 2020 permittert, men følgende personer er delvis permittert, for å ivareta kritiske arbeidsoppgaver

Daglig leder Bjørn Bagstevold

Bane/anleggsleder Oddbjørn Rege

Leder av travskolen Kicki Helle

 

Forus Trav AS er helt avhengig av å gjøre umiddelbare kostnadsreduserende tiltak, i denne unormale situasjonen, for at i skal unngå å komme i en vanskelig økonomisk situasjon i framtiden. Undertegnede vil berømme alle ansatte og involverte, for deres positive og konstruktive innstilling til alvoret i situasjonen.

 

Forus Travbane vil være åpen for uorganisert aktivitet og banen vil bli ivaretatt. Sentralbordet er åpent og daglig leder er tilgjengelig for travbanens kunder. Travskolen er stengt, men ponnienes velferd vil bli ivaretatt av travskolens leder.

 

Vi reduserer aktiviteten til et minimum på kort sikt, men vi må nå bruke tiden til å jobbe strategisk og kreativt for hvordan vi skal utvikle oss på langsikt! Når myndighetene tillater oss å starte opp virksomheten igjen, vil Forus Travbane omgående kalle alle permitterte personer tilbake på jobb og være operative i løpet av kort tid.

 

Vi vil benytte anledningen til å oppfordre alle til å ta hensyn til og vare på seg selv og hverandre i denne utfordrende tiden, så skal vi komme styrket ut av dette når samfunnet normaliserer seg!

 

«Vi lykkes sammen!»

 

Med vennlig hilsen

 

Bjørn Bagstevold

Daglig leder

Forus Travbane