Informasjon vedrørende oppstart av travløp på Forus Travbane

30.03.2020

Trav365.no har publisert en artikkel om en travbane som har søkt lokale helsemyndigheter om å åpne opp nedstengingen og få tillatelse til å kjøre travløp.

Forus Travbane har ikke søkt lokale myndigheter om dette, men vi har sendt en forespørsel til Helsesjefen i Stavanger, om hvordan vi skal forholde oss og hvilken myndighet som har mandat til å åpne opp for travkjøringer.

Tilbakemeldingen fra Helsesjefen i Stavanger finner dere sitert nedenfor

«Viser til henvendelse vedrørende Forus travbane.

Trav er definert som sport og idrettsarrangement  er bestemt sentralt at disse er stengt.

Dette må derfor tas opp på nasjonalt nivå.»

 

Forus Travbane har laget vår lokale Corona Pandemi Plan, for hvordan vi vil organisere og gjennomføre våre arrangementer når vi får lov til å åpne opp. Slik tilbakemeldingen er fra Helsesjefen i Stavanger må nasjonale myndigheter gi tillatelse først, deretter kan vi finne lokale løsninger.

Om det er Helsesjefen i Stavanger eller Helsesjefen i kommunen i artikkelen Trav365.no henviser til, som tolker regelverket korrekt er det vanskelig å vite, men jeg kan forsikre alle aktive i Rogaland om at jeg skal gjøre mitt ytterste, for at vi skal komme i gang så fort myndighetene tillater oss. Jeg jobber videre, for å finne ut hvem som har tolket regelverket korrekt og vil komme med mer informasjon umiddelbart vi har en avklaring.

Vi er klare, vi vil ha alle permitterte tilbake på jobb og vi vil sikre det økonomiske grunnlaget for næringen og hesteeiere, men det kan ikke gå på bekostning av livet og helsen deres, og vi må gjøre ting i riktig rekkefølge.

Vi skal lykkes sammen og vi må ikke gi opp!!!

Med vennlig hilsen

Bjørn Bagstevold

Daglig leder

Forus Travbane