Orientering fra Forus Travbane

16.04.2020

Helsedirektoratet har i dag svart DNT at de mener det vil være forsvarlig å kjøre travløp, men de overlater til lokale helsemyndigheter å gi tillatelse.

Forus Travbane har redegjort ovenfor helsemyndighetene i Stavanger hvordan vi vil gjennomføre arrangementene og venter på tilbakemelding og tillatelse.

Vi er klare til å arrangere, når vi får tillatelsen.