Koronavirus: Viktig informasjon

17.04.2020
Artikkelbilde

DNT har opprettet egen temaside med informasjon og rettningslinjer.

Siden finner dere på egen fane på www.travsport.no "Koronavirus" (øverst til venstre) - her

 

Før du ankommer travbanen

 • Det tillates kun én person per hest. Hvem som skal følge hesten skal meldes fra til banen du skal besøke senest kl. 12.00 dagen før stevnet. Banene fører navnelister over personer som skal ankomme banens område, og kun de som har meldt ankomst vil kunne få komme inn i hesteringen.
 • Last ned og fyll ut egenerklæringsskjema. Alle som skal ankomme banen må levere egenerklæring via e-post til banens administrasjon eller i porten til banen. Du leverer nytt skjema for hver gang du besøker banen. Skjema for egenerklæring finner du på www.travsport.no og alle hjemmesider til landets totalisatorbaner. 
 • Alle som ankommer banen skal bekrefte sin identitet med ID. Person vil sjekkes opp mot besøkslister. Ha derfor ID klart når du ankommer banen.
 • Transport til banen må foregå med så lav smitterisiko som mulig. Unngå fellestransporter og unødige stopp på veien til travbanen.
 • Aktive utøvere skal begrense tiden som man er inne på banens område. Derfor anmodes aktive utøvere å komme så tett som mulig opp mot varming og deretter reise så raskt det lar seg gjøre etter løpet. Vår anmodning i henhold til tid er tidligst oppmøte 2 timer før start, og avreise senest 1 time etter start.  Er det behov for tidligere oppmøte plikter man å meddele arrangørbanen dette særskilt.

På travbanen 

 • Alle travløp avholdes uten publikum og fellesarealene er stengt. Dette gjelder også i hesteringen (eksempelvis innskrivning/vekta).
 • Alle som befinner seg i hesteringen skal holde minimum 2 meters avstand. Det er totalforbud mot gruppering av mennesker.
 • Alle som oppholder seg i hesteringen er ansvarlig for å følge helsemyndighetenes råd for smittevern. Det henges opp plakater med viktig informasjon om dette.
 • Hestens nummerdekken finnes på tildelt oppstallingsplass. Etter bruk vaskes nummerdekken og henges tilbake på oppstallingsplass.
 • Kusker skal skifte klær i transport/bil, og skal benytte hansker.
  Ved hver nye ekvipasje som kusken er i kontakt med skal kusk foreta skift av hansker.
 • Kuskene skal hente hestene i påselingsboksene, og kjøre hesten tilbake i boksen etter varming og løp. Bytte av hest mellom kusk og oppasser/trener skal ikke skje i hesteringen. Denne bestemmelsen gjelder også for hester som er oppstallet på travbanen.
 • Samtlige oppstallingssteder skal rengjøres etter hver gang de er i bruk. Banens personell sørger for jevnlig desinfisering av kontaktpunkter, eksempelvis spader og koster.

Smittevernombud

Travbanen har fungerende smittevernombud i hesteringen. Smittevernombudet er ansvarlig for at aktiviteten i hesteringen foregår etter gjeldende bestemmelser.

Plassjef/smittevernombud kan innstille til banedommernemnden om strykning av hester fra løp dersom hestens trener/eier/oppasser bryter banens smittevernregler. Det samme gjelder for kusker.

Trenerstaller på travbanens område

Permanente trenerstaller vil i forbindelse med løpsdager kun være åpne for nødvendig personell. De må derfor varsle banen i forkant av stevnet (senest kl 12 hverdag før løpsdag) hvilket personell som skal være til stede i forbindelse med løpsdag. Det skal ikke oppstalles tilreisende hester i permanente trenerstaller på banen

 

Konktaktperson på Forus er Bjørn Bagstevold. Mobil: 48282425, mail: bjorn.bagstevold@rikstoto.no

Egenerklæringsskjema kan sendes til Bjørn på forhånd pr. mail, eller leveres ved innkjøring/oppmøte i porten. 

 

 

Smittevern på travbanen - les mer her!

 

Egenerklæringskjema