ÅPENT INFORMASJONSMØTE NORSK TRAV AS

16.09.2019
Artikkelbilde
Per Dag Hole (Norsk Trav AS)

Det inviteres til ÅPENT MØTE med informasjon fra NORSK TRAV AS.

Møtet avholdes på Rex'en Restaurant, mandag 23. september kl. 19.00.

TEMA: NORSK TRAV AS

 

 

MØT OPP OG HØR PER DAG HOLE OG KNUT WEUM FORTELLE OM NORSK TRAV AS.

 

 

Vi forventer minimum 100 fremmøtte. 

GRATIS servering av Hamburger, mineralvann, kaffe og kaker!