Premiefinansiering i november og desember

08.10.2019

Forus Travbane finansierer totalt 350.000,- i premiematrisen i november og desember 2019. Styret i Forus Trav AS og styreleder i Rogaland Travforbund frasier seg styrehonoraret for 2019, i tillegg reduserer daglig leder ved Forus Travbane sin lønn tilsvarende styrehonorar for styremedlem.

Styret i Forus Trav AS besluttet på ekstraordinært styremøte i selskapet 7. oktober 2019 å egenfinansiere totalt 350.000,- kroner i premiematrisen, for å opprettholde et tilfredsstillende løps- og premietilbud for de aktive ut året ved Forus Travbane. I praksis betyr det at Forus Travbane går inn og finansierer det 8. løpet hver løpsdag i november og desember, i tillegg hever banen det ene løpet i premieskala 12.000,- til 14.000,-. For øvrig opprettholdes beslutningen om at 3-åringer kjører i premieskala 20.000,- ut 2019.

 

Styret i Forus Trav AS og styreleder i Rogaland Travforbund besluttet i tillegg å frasi seg styrehonorarene for 2019, i tillegg reduserer daglig leder sin lønn tilsvarende styremedlemshonorar, for å bidra til finansiering av subsidiering i premiematrisen.

 

Forus Travbane har pr 30.09.2019 egenfinansiert 800.000,- i premiematrisen over driftsregnskapet, for å utvikle produktet ved Forus Travbane. I kraft av beslutningen om å egenfinansiere 350.000,- i november og desember styrer Forus Travbane mot å egenfinansiere 1,2 – 1,4 millioner i premiematrisen 2019.

 

Styret i Forus Trav AS og Rogaland Travforbund utfordrer og oppfordrer styret i DNT, Norsk Rikstoto, de andre Forbundene og travbanene å frasi seg styrehonorarene og møtegodtgjørelsene i 2019, for å bidra til å finansiere den økonomiske situasjonen travsporten er styrt inn i.