Endringer løpsbulletinen for april

06.03.2019
Artikkelbilde

Det er endringer i to løp tirsdag 16. april.

Prop 2 er et delingsløp for kaldblodshester med minst 40.001 kr.

http://www.travsport.no/Nyhetsarkiv/2019/Februar/Endringer-i-lopstilbud-og-start-tider/

Forus 16.april:

Presiseringer ang.proposisjon 2 og proposisjon 5 denne løpsdagen – proposisjon 2 har følgende beskrivelse:

Kaldblods DELINGSLØP SPESIAL - DATOLØP For 3-15-årige minst 40.001 kr. 2040 m. Autostart. Premier: 16.000-8.000-5.000-4.000-3.000-(3.000) kr. Ved innmeldingsfristens utløp fordeles hestene i x-antall løp. Sammensetningen av innmeldte hester avgjør løpsinndelingen samt om løpene settes opp med volte eller autostart (samt sportrapp). Etteranmeldinger tillates ikke, men strykningsgebyr fjernes for de som måtte ønske å ta sin hest vekk på starterklæring. Siste startdato legges deretter til grunn for avvisning i hvert av de inndelte løpene

Proposisjon 5 fordeles over 2 løp etter følgende modell:

Varmblods DELINGSLØP - SPORTRAPP / GRUNNLAG For 3-12-årige 105.001 - 750.000 kr. 2040 m. Autostart. Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr. Hestene deles inn etter grunnlag etter starterklæring og starter i grunnlagsrekkefølge. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring. Det tas sikte på 2 løp.