Fantastisk oppslutning!

06.02.2019
Artikkelbilde

Ledelsen og styret ved Forus Travbane har evaluert effekten av premietiltaket vi innførte i januar. Resultatene er suverene og vi vil berømme alle aktive for at dere stiller opp og samarbeider med oss, slik at vi kan nå våre mål om å bli den beste travbanen i Norge, og bedre rammebetingelsene for sporten i Rogaland.

Forus Travbane troner på topp i DNT’s fyllingsgradsstatistikken for januar. Vi har arrangert 4 løpsdager, 34 løp og det har startet 339 hester i løpene. Det gir en fyllingsgrad i januar 2019 på 9,97 hester i gjennomsnitt pr løp. Vi var en – 1 – starthest fra å nå en fyllingsgrad på 10 hester per løp i januar og det skal vi være STOLTE av!

Ledelsen ved Forus Travbane er her for dere, og vi skal gjøre vårt ytterste for å gi dere gode konkurransevilkår og rammebetingelser i Rogaland. Når vi samarbeider og styrker fellesskapet, finnes det ingen grenser for hva vi klarer å skape sammen.

Vi ønsker å skape forutsigbarhet og stimulere til ytterligere økt aktivitet første halvår 2019.  I den forbindelse har vi besluttet å videreføre subsidieringen av premiematrisen fram til og med 2. juli 2019.

Det er besluttet at alle løpsdagene i hverdagstravet til og med 2. juli 2019 skal 6 løp gå i premieskala 16.000,- og 2 løp skal gå i premieskala 18.000,-

Konkret innebærer dette følgende premiematriser på løpsdagene fram til og med 2. juli

  • Hverdagstravet                 6 x 16.000,- + 2 x 18.000,-
  • Superdager                        2 x 16.000,- + 3 x 20.000,- + 3 x 24.000,-
  • V75                                       egen matrise

Premieskala 20.000,- for 3-åringer

Ledelsen og styret har i tillegg besluttet at 3-åringer skal kjøre i premieskala 20.000,- i ordinære løp. Dette er en del av Forus Travbane sin strategi for å bedre rammebetingelsene for eiere som ønsker å satse på unghester.

Vi viderefører subsidieringen av premiematrisen første halvår 2019, for å stimulere til økt aktivitet og bidra til å bedre rammebetingelsene for travsporten. Tiltakene evalueres fortløpende for å se om vi opprettholder ønsket effekt. Hvilke virkemidler vi kan iverksette andre halvdel av sesongen 2019 avhenger av Forus Travbane sin økonomiske utvikling, DNT sine prioriteringer og om vi får ønsket effekt av tiltakene vi iverksetter.

Ledelsen ved Forus Travbane ønsker å skape best mulig rammebetingelser for travsporten i Rogaland og vi vil jobbe hardt for å nå våre mål. I den forbindelse er vi avhengig av at dere aktive stiller opp og jobber samme med oss, slik at vi «LYKKES SAMMEN»

Vi ønsker alle lykke til og håper på høy fyllingsgrad og mye spenning på Forus Travbane i 2019