Vi lykkes sammen!

18.10.2018
Artikkelbilde
Erga Martine og Atle Erga etter seieren 16. oktober. (Foto: Bjørn Håland)

Tirsdag 23. oktober kjører vi 10 løp med 118 starterklærte hester. Det er fantastisk oppslutning!! Det er dere aktive som skal ha æren for denne fantastiske innmeldingen, engasjementet og oppslutningen

Forus Travbane ønsker få tildelt flere løpsdager fra DNT og vi ønsker tilrettelegge for flere løp, for dere aktive. Det engasjementet, lojaliteten og oppslutningen dere nå viser, ved å stille opp og konkurrere i de løpene som blir skrevet ut, viser at Forus Travbane er og skal utvikles til å bli en sterk og seriøs aktør i travsporten i Norge.

 

Det store engasjementet fører til tilleggsbevilgninger denne dagen og mer penger å konkurrere om for travmiljøet i Rogaland. Løpsdagsnormen er at det skrives ut 8 løp hver løpsdag og premienormen for normal V65 er 295.000,-. De løpsdagene vi har delingsløp og oppslutningen så fantastisk som denne tirsdagen, deles løpene og vi tildeles flere løp og mer penger å konkurrere om. Klarer vi å utvikle konkurransekulturen og fellesskapet ved Forus Travbane, og motivere dere aktive til å melde hestene til tjeneste, så deler DNT gjerne løpene oftere. Dette forutsetter at det meldes nok hester og at dere aktive ikke stryker hestene når dere ser innmeldingslistene. «Vi lykkes sammen!» og inntil DNT ser at vi ved Forus Travbane melder hestene til tjeneste og ikke stryker de, må de kalkulere med en viss risiko for strykninger når de vurderer hvordan de skal dele løpene. De gangene det skrives ut rekruttløp, er dette EKSTRA løp og tildelinger fra DNT som kjøres for hester i lavt grunnlag med premieskala 7.000,-.

 

«Delingsløp» og løpsutskrivning er en «het potet» og umulig oppgave å tilfredsstille alle ønsker og behov hver gang. Målet må være å legge til rette og skape best mulig konkurransebetingelser for felleskapet og inntjeningsmuligheter for hesteeiere, amatører og profesjonelle over tid. Dette samspillet skaper vi sammen, ledelsen ved Forus Travbane, hesteeiere, profesjonelle og amatører. Vi er alle gjensidig avhengig av hverandre for å lykkes og vi må stille opp for hverandre, slik at vi kan skape det beste konkurransemiljøet og fellesskapskulturen i travsporten på Forus Travbane. Styrken ved «Delingsløp» er at det skaper forutsigbarhet i forhold til at det blir løp og dere aktive slipper reise. Svakheten ved «Delingsløp» er at det skaper uforutsigbarhet i forhold til hvordan løpene blir delt og komponert. Statistikkene dokumenterer at «Delingsløp» fører til flere startende hester, men betyr ikke at «Delingsløp» er løsningen for å skape et godt produkt. Sannsynligvis er variasjon, dynamikk, samarbeid og felles strategi i løpsutskrivningen en oppskrift som kan skape større forutsigbarhet og bedre produkt over tid. Ledelsen ved Forus Travbane ønsker samarbeide med dere aktive, om hvordan vi i felleskap kan skape optimale konkurranseforhold og utvikle travsporten i Rogaland.

 

DNT legger merke vil den positive utviklingen ved Forus Travbane og det er dere aktive og hesteeiere sin fortjeneste, som stiller opp for å konkurrere og skape et godt spillprodukt. Ass sportssjef Jan Inge Ringen i DNT har latt seg sitere på følgende uttalelser til ledelsen ved Forus Travbane:

 

«Det er veldig gledelig at det generelle nivået på innmeldte hester ved Forus har løftet seg mye den siste tiden.»

 

«Med den oppslutningen og lojaliteten som vises nå, er Forus i ferd med å bygge seg sterk!»

 

Vi i ledelsen ved Forus Travbane skal jobbe strategisk for å legge til rette for å skape optimale konkurransevilkår for travsporten i Rogaland og vi skal gjøre alt som står i vår makt for å lykkes. Men vi er avhengig av at dere aktive stiller opp og samarbeider med oss, for vi er gjensidig avhengig av hverandre og «Vi lykkes sammen».

 

Ønsker dere en fantastisk dag og takker alle aktive, for at dere stiller opp og melder hestene deres til konkurranse på Forus Travbane!

 

 

Med vennlig hilsen

Bjørn & Lisa