Økte premier i januar og februar på Forus Travbane

22.11.2018
Artikkelbilde

Ledelsen og styret ved Forus Travbane ønsker å stimulere til økt aktivitet i vintermånedene og har besluttet å subsidiere premiematrisen i hverdagstravet i januar og februar, i håp om at dette skal bidra til at hesteeier holder hestene i gang disse månedene og melder hestene sine til konkurranse.

Det er besluttet at alle løpsdagene i hverdagstravet i januar og februar skal 6 løp gå i premieskala 16.000,- og 2 løp skal gå i premieskala 18.000,-

Konkret innebærer dette følgende premiematriser på løpsdagene i januar og februar

  • 6. januar søndag:             6 x 16.000,- + 2 x 18.000,-
  • 15. januar tirsdag:           2 x 16.000,- + 3 x 20.000,- + 3 x 24.000,- SUPERDAG
  • 21. januar mandag:        6 x 16.000,- + 2 x 18.000,-
  • 29. januar tirsdag:           6 x 16.000,-  + 2 x 18.000,-
  • 9. februar lørdag             V75 egen matrise
  • 19. februar tirsdag          6 x 16.000,- + 2 x 18.000,-

I første omgang er dette et forsøksprosjekt i januar og februar for å stimulere dere aktive og bidra til å bedre rammebetingelsene for travsporten. Tiltaket vil bli evaluert fortløpende for å se om vi får ønsket effekt og hvilke virkemidler vi kan iverksette videre i sesongen 2019 avhenger av Forus Travbane sin økonomiske utvikling og DNT sine prioriteringer.

Ledelsen ved Forus Travbane ønsker å skape best mulig rammebetingelser for travsporten i Rogaland og vi vil jobbe hardt for å nå våre mål. I den forbindelse er vi avhengig av at dere aktive stiller opp og jobber samme med oss, slik at vi «LYKKES SAMMEN»

Vi ønsker alle lykke til og håper på høy fyllingsgrad i løpene i vintermånedene

Med vennlig hilsen

Bjørn