Orienteringsmøte 20.mars

09.03.2018
Artikkelbilde

Følg med i svingene når DNT og NR øker profileringstrykket rundt trav- og galoppsporten

- for å øke inntektene.

Norsk Rikstoto har fått utført en utredning om media- og markedsarbeidet, som et ledd i vurderingen av mulige videre profileringstiltak for å øke interessen for spill på hest.

Det er konsulentselskapet Gambit som har levert utredningen. Sporten har deltatt i arbeidet gjennom en egen Referansegruppe som har gitt råd i utredningsarbeidet, ledet av tidligere direktør i ATG, Remy Nilson. DNT og Norsk Jockeyklub har vært representert i Referansegruppen.

Utredningen er nå til videre behandling i Norsk Rikstoto.

Utredningen inneholder mange forslag og ideer som sikter mot å skape større oppmerksomhet om trav – og galoppsporten og grunnlag for økt spill.

Utredningen har vært lagt fram forsportens organisasjoner, og det er bestemt at man i tillegg skal avholde tre regionale møter for å samle kommentarer og synspunkter. DNT vil i samarbeid med Norsk Rikstoto invitere til orienteringsmøter i forbindelse med kjøringer på Forus, Leangen og Momarken. Remy Nilson og representanter for Gambit vil delta sammen med DNT og NR.

 

Det vil bli servert GRATIS kaffe/mineralvann og baguette.

Påmelding og svarfrist 16. mars. tlf. 48 28 24 25, mail: bjorn.bagstevold@rikstoto.no