Støyproblemer i høytalerne

22.01.2017

I lang tid har det fra tid har vi hatt store problemer med helt plutselig, kraftig og meget irriterende støy i lydsystemet på Forus. Den kraftige støyen har kommet når vi minst aner det og ofte midt i et løp.

Det jobbes intenst for å eliminere problemet!

I lang tid har det fra tid har vi hatt store problemer med helt plutselig, kraftig og meget irriterende støy i lydsystemet på Forus. Den kraftige støyen har kommet når vi minst aner det og ofte midt i et løp. Vi har visst at støyen kommer inn via systemet til de trådløse mikrofonene, men har aldri klart å lokalisere årsaken til at problemet oppstår.

Leverandøren og produsenten har lagt ned et betydelig arbeid for å finne frekvenser som er støyfrie og etter slike justeringer kan det gå flere måneder uten problemer før de plutselig oppstår igjen.

Det er post og teletilsynet som bestemmer hvilke frekvenser som kan brukes på slikt utstyr og det kan komme endringer fra dem som medfører at det utstyret man bruker må skiftes ut. Den siste slike endringen var ved innføringen av 4G på mobiltelefonene hvor 4G benytter et frekvensområde som tidligere ble benyttet av blant annet trådløse mikrofoner.

De frekvensene som vi bruker i dag er åpne, offentlige frekvenser som alle som har slik utstyr kan benytte. Rekkevidden på disse skal være kort og slik at man ikke forstyrrer hverandre. Men når det er mange brukere på et smalt frekvensområde kan man få problemer slik som de vi opplevde nå ved siste kjøring 17.01.2017. Da var det så mye og så intense støyproblemer at både folk og hester kan bli skremt av dette.

Igjen ble leverandør kontaktet og de har foretatt en ny evaluering av problemet og det viser seg da at innenfor vårt område på Forus er det umulig å finne en frekvens som er helt støyfri!
Nå blir det gjort flere tester for å sikre at problemet ikke oppstår igjen førstkommende tirsdag 24.01.2017. Det vil bli testet med nye antenner på det eksisterende utstyret og det vil også bli testet med nye mikrofoner med tilhørende utstyr.

Dette problemet ligger utenfor vår direkte kontroll men vi gjør alt vi kan for at støyen blir eliminert og at vi får en god og permanent løsning på problemet.