Banens åpningstider

24.07.2013

Åpninigstidene på banen er nå tilbake til normalen etter ferien.

Banen:

Mandag til fredag kl. 07.30 - 15.00, torsdag kl. 07.30 - 19.30, lørdag kl. 08.00 - 12.00.

 

Kontoret:

Mandag til fredag kl. 07.30 - 15.00, løpdager: til løpenes slutt