Buer frikjent for doping

22.12.2011

Travtrener Pål Buer ble endelig frikjent av Domskomiteen på alle punkter etter dopinganklagen 21.12.2010

Travtrener Pål Buer ble dømt for doping da hesten Zalgado Transs R. testet positivt på kokain etter et seiersløp på Forus Travbane 21.12.2010.

Zalgado Transs R. mistet sin førstepremie og Buer måtte tåle overskrifter i travblader og aviser. Det var en tung periode, og Pål Buer sammen med sin hesteeier Bengt S. Hagen har arbeidet for å få Buers navn renvasket.

I domsavsigelsen står det:

"Det Norske Travselskaps vedtak om å meddele travtrener Pål Buer påtaleunnlatelse oppheves. DNTs vedtak om å frata hesten premien i løp på Forus Travbane 21.12.10, oppheves.

I og med at det ikke er funnet metabolitter av kokain i dopingprøven fra hesten, kan det etter domskomiteens oppfatning ikke utelukkes den positive dopingprøven skyldes forhold ansvarlige innmelder Pål Buer kan lastes for. Den usikkerheten må komme Pål Buer til gode, og domskomiteen har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er ført tilstrekkelig bevis for at det foreligger et straffbart forhold. Det er sannsynlighetsovervekt for at den positive dopingprøven skyldes miljøforurensning i forbindelse med prøvetakingen"

 se saken på Stavanger Aftenblad link:http://www.aftenbladet.no/sport/Pal-Buer-frikjent-2909369.html