Travet i Rogaland

18.10.2010

Knut Olav Dahl i DNT har laget statistikker over travet i hele landet. Rogaland har flest starthester  av alle fylker i landet!

Alle statistikkene kan ses på DNTs hjemmeside her

I overkant 10 % av hele landets starthester tilhører Rogaland. Av totalt 5112 starthester tilhører 525 Rogaland. Disse har løpt inn 25 760 959 kr og er fordelt på 374 eiere.

Det er hester registrert i Klepp kommune som har løpt inn flest kroner i forhold til andre kommuner i Rogaland. Det er 90 starthester i Klepp som har løpt inn 4.756.318 kroner til sine 65 eiere. Sandnes er kommunen med flest starthester,101 stk. Disse har løpt inn 4.526.761 kr til sine 83 eiere. Haugaland er kommunen med høyest gjennomsnittlig innkjørt pr hest. Der har 16 starthester løpt inn 2.363.036 kr som gir et gjennomsnitt på kr. 147.689,- pr. starthest.

Jæren Travklubb er den av de ni travklubbene i Rogaland som har flest medlemmer, 366 personer er medlem i Jæren Travklubb.