Påminnelse!

27.10.2009

Minner om Reglement 2009, Lisensbestemmelser for norsk travsport

 

Minner om Reglement 2009, Lisensbestemmelser for norsk travsport (side 76).

Felles krav for alle trenerlisenser (Amatør og profesjonell trener)

1.      ”Ved etablering av stall/oppstallingssted, og ved flytting/adresseendring for stall/oppstallingssted, skal hjemmebanens lisensnemnd ha skriftlig underrettele om dette.” ” Dersom trener har hester oppstallet mer enn et sted, skal hver filial være oppgitt til hjemmebanens lisensnemnd.”

2.      ”Lisensinnehaveren plikter, på forlangende og til en hver tid, å la en representant for den lokale lisensnemnda foreta en inspeksjon av at de hester som er oppstallet til enhver tid er i tråd med innrapportert treningsliste.”

3.      ”Lisensinnehaveren er ansvarlig for at det til en hver tid er innrapportert treningsliste til hjemmebanen. Ved mangelfull, eller uriktig liste kan lisensen inndras. Komplett treningsliste skal sendes til hjemmebanen hvert år innen 1.november. Endringer i treningslisten skal meldes umiddelbart til hjemmebanen.”

 

Komplett treningsliste for amatørtrenere og profesjonelle trenere tilknyttet Forus Travbane kan sendes til: Forus Trav, Postboks 70, 4064 Stavanger, leveres på kontoret, fakses til 51811949 eller sendes på mail til: lisakristin.johannessen@rikstoto.no