Endring i løpsbulletinen!

28.10.2009

Endring av løp 7 tirsdag 17.november.

 

Tirsdag 17.november.

Løp 7 Høyest 600.000 kr, åpnet for 3-4 årige med høyere grunnlag.

2040m. Autotart.

Førstepremie: 20.000 kr