Innmelding/starterklæring til tirsdag 29.desember

14.12.2009

Innmelding til tirsdag 29.desember er på mandag 21.desember fra kl. 08:00 - 10:00.

Starterklæringstidspunktet er endret i forhold til det som er oppsatt i løpsbulletinen. Starterklæringen er samme dag som innmeldingen, mandag 21.desember kl. 10.30 - 11.00.